28.05.2021 00:19

Sensul istoric al Revoluției “Domnului Tudor”

Sensul istoric al Revoluției “Domnului Tudor”
Galerie foto

GEORGE COANDĂ


S-au împlinit 200 de ani de când pandurul intrat în legenda istoriei, Tudor Vladimirescu, a declanșat prima mare revoluție modernă a românilor. O revoluție epopeică, în 1821, îndreptată împotriva fanariotei „tagme a jefuitorilor” întru demnitatea, libertatea și binele patriei care „se cheamă poporul”. De fapt, revoluția vladimiresciană a avut două ținte de interes național: înlăturarea domniilor fanariote care aduseseră poporul românesc la sapă de lemn, la disperare; recuperarea autonomiei Țărilor Românești grav afectate de obrocitoarea suveranitate exercitată de Înalta Poartă Otomană, Tudor urmărind de fapt, o eliberare de sub dominația imperiului Semilunii. Nu am să țin acum o lecție de istorie pe tema Revoluției de acum 200 de ani, ci am să relev faptul că, deși această mișcare națională a fost înfrântă de intervenția militară a Înaltei Porți și de trădarea aliatului, Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, a cărei menire ar fi trebuit să fie eliberarea Greciei de sub ocupația turcească, dar care, campat la Târgoviște, și-a dorit să devină domn al Țării Românești, fiind, la rându-i, nimicit de trupele sultanului, asasinându- l pe Vladimirescu din lașitate în noaptea de 27 spre 28 mai 1821, am să relev faptul, deci, că ridicarea poporului la luptă de către Domnul Tudor, cum l-a investit acest popor cu recunoștință, și-a atins, totuși, țelurile. Au fost reinstaurate domniile pământene și s-a recâștigat o parte din independență, iar „tagma jefuitorilor” fanarioți a fost înlăturată. Și la două veacuri de la Revoluția Vladimirescului ar fi obligatorie pentru cei de azi a se reține acest avertisment: „tagma jefuitorilor”, cum, după 1989, a apărut una criminală pe pământul României, o moștenitoare a metehnelor fanariote, va fi trimisă în neantul istoriei când națiunii române îi va fi ajuns cuțitul la os. Și deja i-a ajuns. Țara a fost prădată până la rasul ierbii, românii fiind alungați din „tagma jefuitorilor” valahi mână-n mână cu „tagmele jefuitorilor” globalizatori, în alte zări occidentale. Însă un presentiment mă încearcă: a venit vremea unei alte revoluții vladimiresciene.