19.04.2021 00:17

Personal de specialitate insuficient la centrele DGASPC

Personal de specialitate insuficient la centrele DGASPC
Galerie foto

ȘTEFAN KHALIL


În subordinea DGASPC Dâmbovița funcționează mai multe centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități. Acestea sunt: Centrul de Îngrijire și Asistență Pucioasa, care oferă servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială pentru 50 adulți și vârstnici cu dizabilități. Centrul de Servicii Comunitare ,,Floarea Speranței” Pucioasa, care oferă servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială, pentru un număr total de 43 adulți cu dizabilități în cadrul a 7 locuințe protejate, precum și servicii specializate de zi în cadrul unui centru de zi cu capacitate de 20 locuri, iar în cadrul Centrului de criză sunt oferite servicii specializate pentru 12 persoane adulte în dificultate. Centrul de Servicii Comunitare ,,Sfântul Andrei”- Gura Ocniței, care oferă servicii de găzduire, îngrijire, consiliere și integrare socială pentru 33 adulți cu dizabilități, în cadrul a 4 locuințe protejate, precum și servicii specializate de zi în cadrul unui centru de zi pentru 20 persoane. De asemenea, în subordinea DGASPC Dâmbovița funcționează următoarele centre de zi, de consiliere și de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități: Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități, care furnizează în regim de zi, servicii medicosociale specializate de recuperare și reabilitare neuromotorie de tipul: consultații medicale de specialitate, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, galvanoterapie, kinetoterapie și reeducare motorie, terapie prin masaj, balneoterapie, precum și sprijin și consiliere psihologică, informare, consiliere și mediere socială pentru persoanele adulte cu handicap cu domiciliul/reședința în județul Dâmbovița, în scopul creșterii/ prezervării nivelului de autonomie personală pentru depășirea situației de dificultate. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, care furnizează în regim de zi, pentru persoane cu dizabilități aflate în familie, servicii psihosociale de tipul: informare, consiliere și mediere socială, sprijn și consiliere psihologică, terapie psihologică individuală sau de grup, reeducarea deprinderilor de viață independentă, sprijin pentru relaționarea optimă cu familia, consiliere vocațională, evaluarea abilităților de muncă, pentru persoane cu boli psihice încadrate în grad handicap. Centrul de informare și consiliere pentru persoane adulte în dificultate care realizează consilierea și informarea la sediul instituției sau la domiciliu/ spital pentru persoane adulte/vârstnice pentru accesare servicii, în vederea depă șirii situației de dificultate. Centrul de orientare, formare profesională și pregătire pentru viața independentă care realizează consilierea persoanelor cu handicap grav, pentru a opta între angajarea unui asistent personal și plata unei indemnizații de îngrijire prin primăria de domiciliu, cursuri de instruire pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav, consiliere și îndrumare pentru obținere alte drepturi personae cu handicap, sau consiliere psihologică și vocațională pentru personae cu handicap și persoane victime ale violenței domestice. Menționăm că în ceea ce privește personalul de specialitate din cadrul centrelor (asistenți sociali, psihologi, medici, asistenți medicali, etc.), numărul acestora este insuficient.