04.06.2021 00:30

ORBI ȘI... ORBI!

Evanghelia ce se citește în această duminică care urmează, în bisericile noastre, are ca temă vindecarea orbului din naștere. Un orb din naștere este vindecat de Mântuitorul. Ucenicii auzind că acesta nu a văzut niciodată, îi cer socoteală Învățătorului: „Cine a păcătuit: acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?” (Ioan 9, 2). Întrebarea apostolilor cu privire la păcatele orbului este fără sens, dacă ținem seama că acesta nu văzuse niciodată. Dacă orbirea ar fi fost cauzată de propriile păcate, atunci acestea ar fi trebuit săvârșite înainte de nașterea să, deci într-o altă viață. Ori credință în reîncarnare este străină de învățătură Bisericii. Referitor la păcatele părinților, există credință că noi le moștenim, o credință care nu este conformă cu Sfânta Scriptură. Cei care împărtășesc o astfel de credință ajung să afirme că un copil se naște cu un anumit handicap din cauza păcatelor părinților. Ce trebuie să le spunem acestor persoane? Că după cum nu moștenim vina lui Adam, tot astfel, nu moștenim nici păcatele părinților. Dar după cum orice om vine la existența cu o natură omenească îmbolnăvită din cauza căderii în păcat a lui Adam și Evei (nu poate scapă de moarte), tot așa părinții pot transmite copiilor înclinații spre patimi, dar în niciun caz păcatele lor personale. Din Evanghelie aflăm că Mântuitorul le-a răspuns: „Nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, că să se nască orb, ci că să se arate lucrările lui Dumnezeu în el” (În 9, 3). De aici reiese că sunt evenimente în istorie, în viață noastră, care au că scop descoperirea prezenței și lucrării lui Dumnezeu. Pe unii nu-i mulțumește un astfel de răspuns, ba chiar ajung să vadă în ele o neputința a lui Dumnezeu. Afirmă că dacă Dumnezeu ar fi fost atotputernic, nu ar fi îngăduit că un om să se nască orb. Și-ar fi arătat puterea lucrării Sale în alt chip. E adevărat că Dumnezeu ar fi putut să facă și acest lucru, că doar prin puterea Să, Marea Roșie a fost despărțită în vremea lui Moise. Dar și în astfel de cazuri, omul despărțit de Dumnezeu, ar fi găsit semnelor minunate explicații logice, le-ar fi inclus în categoria fenomenelor naturale. După cum fariseii nu pun întrebări celui orb și părinților acestuia pentru a se convinge de intervenția minunată a lui Dumnezeu, ci pentru a o exclude, tot așa și noi, nu încetăm să cerem explicații despre existența și lucrarea Să, nu pentru a crede în El, ci pentru a-L respinge. E bine să reținem că fariseii, învățații timpului respectiv, nu-L recunosc pe Hristos că fiind Fiul lui Dumnezeu, ba chiar Îl socotesc om păcătos, în vreme ce orbul vindecat spune: „Dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu: că fiind orb, acum văd” (Ioan 9, 25).

Pr. Gabriel Popescu, Parohia Buciumeni