07.04.2021 09:33

Licitație publică în vederea închirierii terenului în suprafață de 25 mp, situat în orașul Titu, str. I.C. Visarion

ANUNȚ LICITAȚIE

Primăria Orașului Titu, cu sediul în str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, Titu, județul Dambovita, telefon 0245/651.095, fax 0245/651.097, email primariatitu @yahoo.com anunță pentru data de 29.04.2021, în Sala de Consiliu a Primăriei Orașului Titu, ora 9,30, organizarea licitației publice în vederea închirierii terenului în suprafață de 25 mp, situat în orașul Titu, str. I.C. Visarion, jud. Dâmbovița, teren ce aparține domeniului public al orașului, pentru amplasarea de construcții ușor demontabile în vederea desfășurării de activități de comerț și/sau prestări servicii, conform OUG 57/2019 și HCL 172/24.11.2020. Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul Primăriei Orașului Titu. Documentația de atribuire poate fi ridicată de la Biroul Programe Achiziții Publice Administrarea Domeniului Public și Privat, din cadrul primăriei. Costul caietului de sarcini este de 50 lei, achitat la Casieria Primăriei Orașului Titu. Data - limită pentru solicitarea clarificarilor: 16.04.2021, ora 14,00. Ofertele se depun într-un exemplar, pâna la data de 28.04.2021, ora 15,00, la Registratura Primăriei Orașului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 1, oraș Titu, județul Dâmbovița. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Dâmbovița - Calea București nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, 0245/613.144; fax 0245/611.893; E-mail: [email protected]