05.06.2021 15:10

Ioan Cezar Corâci, un pictor surprinzător

Ioan Cezar Corâci, un pictor surprinzător
Galerie foto

 

GEORGE COANDĂ

Un eveniment cultural remarcabil a reținut atenția unor împătimiți de spectacolul oferit de feeria culorilor așternute pe pânză de un penel inspirat: vernisajul expoziției de pictură a maestrului Ioan Cezar Corâci, care s-a petrecut sâmbătă, 15 mai a.c., în elegantul foaier al Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște. O expoziție recomandată celor prezenți, netemători de amenințările tainicului COVID-19 și ținând să respecte distanțarea socială, de binecunoscutul critic de artă Roxana Păsculescu, de la Radio România Cultural și de reputatul jurnalist Teodor Vasiliu, dar și de semnatarul acestei cronici de eveniment. A fost un vernisaj care pe artistul plastic Ioan Cezar Corâci l-a emoționat, după cum a mărturisit, impresionat fiind de primirea / găzduirea târgovișteană. Și, pentru că așa cum am opinat în rostirea-mi de la vernisaj, Ioan Cezar Corâci este un pictor surprinzător, voi deconspira acum de unde vine această „stare de a fi” spiritual artistică a unui om care, profesional, este un veritabil specialist într-ale automaticii și calculatoarelor. Păi îi vine din dorința sa irepresibilă de a se refugia într-o lume în care să se regăsească pe sine dincolo de încorsetările unui domeniu, fie el și al electronicii, cu spectacularele sale „trăiri” virtuale și, la îmbierea unei chemări lăuntrice, mărturisirea la șevalet i s-a potrivit perfect, eliberându-l de rigorile vieții cotidiene și proiectându-l – de fapt, un risc asumat – într-o aventură creatoare, în orizonturi inefabile. N-aș spune că practică un demers postmodernist, dar mă încumet să-l caracterizez ca pe un impresionist cu confinități expresioniste, ceea ce ne oferă imaginea unui artist cu îngemănări într-o revoluționară autodepășire, între Claude Monet și Van Gogh și, de ce nu, Gheorghe Petrașcu și Țuculescu. De unde și nota de originalitate a lui Ioan Cezar Corâci. O originalitate exprimată prin manifestări peisagistice, mai ales, și în care polifonia coloristică, dominată (background-image) de un albastru persuasiv, te cuprinde într-o magică reverie și meditație. Cu alte cuvinte, o expoziție Ioan Cezar Corâci este mai mult de atât, este o intensă trăire spirituală.