26.04.2024 00:14

Filiala Târgoviște a Academiei Oamenilor de Știință din România are o nouă conducere

Filiala Târgoviște a Academiei Oamenilor de Știință din România are o nouă conducere
Galerie foto

La începutul lunii aprilie a avut loc adunarea generală ordinară a Academiei Oamenilor de Știință din România – Filiala Târgoviște (Academy of Romanian Scientists), la sediul filialei, din  clădirea  Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară al Universității „Valahia” din Târgoviște (ICSTM-UVT).

În cadrul acestei întruniri au avut loc alegerile pentru legislatura 2024-2028, în urma cărora au fost aleși, în unanimitate: prof. univ. emerit dr.  Ion V. POPESCU – membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România - Secția de Științe Fizice (SF-AOȘR), membru fondator și director de onoare al ICSTM-UVT, în calitate de președinte al filialei, prof. univ. dr. Marius Petrescu - membru corespondent al AOȘR- Secția de Științe Economice, Juridice și Sociologice - vicepreședinte și prof. univ. dr. Cristinel MORTICI – membru corespondent al AOȘR - Secția de Științe Matematice - secretar științific.

Ședința Adunării Generale a membrilor Filialei AOȘR din Târgoviște s-a desfășurat în prezența doamnei vicepreședinte a Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. ing. Doina BANCIU  și a domnului vicepreședinte al Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. univ. dr. CS I dr. Doru-Sabin DELION, care au apreciat în mod deosebit activitățile realizate în cadrul Filialei Târgoviște, menționând că AOȘR este un colaborator activ al Universității „Valahia” din Târgoviște și al institutului universității, contribuind astfel  la viața științifică a județului Dâmbovița și la recunoașterea internațională.

 Președintele Filialei Târgoviște, prof. univ. emerit dr.  Ion V. POPESCU, a prezentat obiectivele fundamentale ale planul managerial, bazate pe viziunea și experiența membrilor biroului de conducere propus, dar și a tuturor membrilor filialei. De asemenea, s-a vorbit despre creșterea vizibilității Filialei Târgoviște a AOȘR, prin organizarea de activități științifice, conferințe naționale și internaționale, seminarii științifice organizate în parteneriat, dezbateri științifice pe tematici actuale, materializate prin publicarea de lucrări științifice în reviste cotate ISI/BDI și cărți/capitole de specialitate în edituri de prestigiu național și internațional.