16.04.2024 00:15

Evoluția forței de muncă și șomajului în județul Dâmbovița

Evoluția forței de muncă și șomajului în județul Dâmbovița
Galerie foto

*Rata șomajului înregistrat în luna decembrie 2023 a fost de 2,8%, situându-se sub media națională cu 0,1 puncte procentuale

 

În cadrul unei ședințe ordinare a Colegiului Prefectural, Vasile Ciocan, Șeful serviciului din cadrul Instituției Prefectului Dâmbovița, a prezentat o evaluare detaliată a situației forței de muncă și a șomajului din județ pentru anul 2023.

Principalele date prezentate sunt: Repartiția populației: La începutul anului 2023, 31,3% din populația județului locuia în mediul urban, iar 68,7% în mediul rural. Persoane active: 33,5% din populația județului erau persoane active, în creștere cu 6,0 mii de persoane comparativ cu anul anterior. Populația ocupată: 31,5% din populația totală a județului era deținută de persoanele ocupate, cu o creștere de 5,6 mii de persoane. Numărul salariaților: La sfârșitul lunii decembrie 2023, județul Dâmbovița avea un efectiv de 91.241 de salariați, în creștere cu 212 persoane față de anul 2022.

Șomajul: Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 2023 a fost de 4.691 persoane, în scădere cu 313 persoane comparativ cu anul 2022. Rata șomajului: Rata șomajului înregistrat în luna decembrie 2023 a fost de 2,8%, situându-se sub media națională cu 0,1 puncte procentuale. Disparitatea dintre sexe: Rata șomajului pentru femei a fost cu 1,3 puncte procentuale mai mare decât cea pentru bărbați, situându-se la 3,5% față de 2,2%. Nivelul de educație al șomerilor: 76,4% dintre șomeri aveau studii elementare, 20,6% studii medii și 3% studii superioare. Procentul celor neindemnizați a fost de 76,3%.

Evaluarea arată o tendință pozitivă în evoluția pieței muncii din județul Dâmbovița în anul 2023, cu o creștere a numărului de persoane active și a populației ocupate, precum și o scădere a ratei șomajului înregistrat.

 

 

Ștefan Khalil