28.07.2021 00:16

Doar patru note de 10 obținute la Examenul de Titularizare

Doar patru note de 10 obținute la Examenul de Titularizare
Galerie foto

❚ 243 de candidați au obținut note între 7 și 9,99 ❚ Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Dâmbovița care au susținut proba scrisă este de 42,63 % (la nivel național este de 44,47%) ❚ Procentul notelor între 5 și 7 este de 36,66%

 

ȘTEFAN KHALIL


În județul Dâmbovița, la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 627 de candidați din totalul de 797 de candidați înscriși. Doar patru candidați au obținut nota 10, iar 243 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. Rata notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații din județul Dâmbovița care au susținut proba scrisă este de 42,63 % (la nivel național este de 44,47%). Procentul notelor între 5 și 7 este de 36,66%. În centrele de evaluare au fost notate 570 de lucrări, întrucât 57 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei. Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 3 august la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și pe site. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în intervalul 4 - 5 august.