10.05.2024 00:15

Cunoașterea lui Hristos cel înviat, fundament al credinței

Cunoașterea lui Hristos cel înviat, fundament al credinței
Galerie foto

Hristos a Înviat!

Fiecare activitate din viața omului are potențialul de a fi un mod în care iubirea lui Dumnezeu este întruchipată. De aceea, fiecare gând, fiecare faptă a vieții omului din orișicare perioadă a acesteia trebuie să contribuie la apropierea lui de Dumnezeu, altminteri el nu-și îndeplinește misiunea ontologică. Fiecare minut și fiecare secundă ale vieții sunt importante, iar aceasta până la ultimele clipe pe care ni le-a dat Dumnezeu. În acest sens Cuviosul Talasie Libanul spunea: „Mântuitorul sufletului și al trupului este Hristos cel Înviat, iar cel ce iubeste pe Hristos și urmează lui v-a vedea cunoașterea adevărată”. Învierea Domnului ne oferă modul deplin de întruchipare a iubirii lui Dumnezeu în lume.

Cunoașterea lui Dumnezeu poate fi dobândită numai mergând dincolo de orice obiect vizibil și inteligibil. Noi Îl putem cunoaște pe Unul care este deasupra a tot ceea ce poate fi obiect al cunoașterii numai prin unire cu acesta. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „ținta supremă nu este gnoza divină, ci unirea care depășește orice cunoaștere”. Această unire se face dincolo de orice manifestare sensibilă sau inteligibilă a lui Dumnezeu, trecând prin asceză de la „gnoza trupească” a fințelor create la teologie sau cunoaștere divină, dobândind ”harul înțelegerii divine” care depășește cunoașterea făpturilor.

Trebuie menționat faptul că omul modern are multe îndoieli în credinta sa și se aseamănă prin aceasta Apostolului Toma, rămânând la o cunoaștere empirică, eficientă doar în lumea materială, și nici acolo în totalitate. Însă, omul modern poate avea o cunoaștere superioară și calitativă, odată cu vederea lui Hristos Cel Înviat, deoarece sensul omului, și implicit al vieții sale, corespunde, în finalitatea sa, îndumnezeirii, firea umană înviată. Prin credință, nădejde și iubire Îl putem vedea și noi astăzi pe Hristos Domnul Înviat, și numai în felul acesta credința devine puternică, neîndoielnică, lucrătoare și mărturisitoare. 

 

Pr. Bugiulescu Constantin-Valentin, Parohia Voinești II