13.05.2021 00:19

Când, acum 80 de ani, ostașii țării au retrecut Prutul... (III)

Când, acum 80 de ani, ostașii țării au retrecut Prutul... (III)
Galerie foto

GEORGE COANDĂ


Pentru a readuce la Patria Mamă pământurile străbune astfel rășluite, România, neavând nicio altă alternativă, se aliază cu cel de-al Treilea Reich hitlerist care, nemaidând doi bani pe pactul parafat cu Stalin în urmă cu doi ani, atacă în zorii zilei de 22 iunie 1941 Uniunea Sovietică în conformitate cu conceptul devenit „program de acțiune”, și în Primul Război Mondial și în mintea lui Hitler mai târziu „planul Barbarossa”, lansat în secolul XIX de geopolicienii Friedrich Ratul și argumentat în perioada interbelică de Karl Haushofer, acela de „lebensraum”. Dacă din partea lui Hitler era vorba de o răfuială imperialistă cu internaționalismul comunist al lui Stalin, din partea României s-a produs acum 80 de ani, de fapt, un contraatac pe deplin justificat menit a-și reîmplini Vatra istorică strămoșească mutilată tâlhărește în 1940. iunie 1940 decât, pur și simplu, niște odioase declarații de război, urmate, manu militari, de cucerire și ocupare. Așadar, ca să fie limpede și cinstit pentru toată lumea, și, mai ales, pentru politrucii capitaliști ai lui Putin mândrie nevoie mare a fi moștenitori ai activismului bolșevic – și istoricii ruși care se fac a nu ști adevărul istoric, iată cum au stat lucrurile corect geopolitic și nu „corect politic” în viziunea Kremlinului: 1. În iunie 1940, Regatul României a fost atacat de Krasnaia Armia din ordinul lui Stalin, din acel moment aflându-se în stare de război cu Uniunea Sovietică, care a beneficiat de acordul lui Hitler. 2. Acum 80 de ani, însă, deci, la 22 iunie 1941, Regatul României, a se reține!, contraatacă Uniunea Sovietică, luptând pentru eliberarea propriilor teritorii răpite tâlhărește, românii fiindu-le proprietarii de drept, și, totodată, împotriva comunismului imperialist bolșevic, umăr la umăr cu Wehrmacht-ul lui Hitler. Paradoxal, nu? Dar întreaga istorie a umanității este țesută, uneori luminos, alteori/deseori tenebros din atâtea surprinzătoare paradoxuri! Repet, a se reține! Din partea României a fost un contraatac nicidecum fascist, ci recuperator/ eliberator, un „război drept” dacă ar fi să-l caracterizăm chiar în concepția filosofiei marxiste asupra istoriei. Și mereu în veac, în memoria istorică a neamului românesc, va fi să fie asemenea unui profund ecou Ordinul Comandantului de căpetenie al oștirii țării, mareșalul Ion Antonescu: „Azi a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor strămoșești [...], lupta pentru vetrele și altarele românești de totdeauna. Ostași, vă ordon: treceți Prutul!”. Și, în fapt, l-au trecut, zălog de sânge și eroism, fiind acum în sacra Carte de Istorie a națiunii române.