10.11.2020 14:56

ANUNȚ DE MEDIU

Subscrisa  S.C. AGREGATE DEVELOPMENT VEST S.R.L, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Aleea Pascani, nr. 8 – titulara al planului/programului PUZ „ELABORARE PUZ – REALIZARE LAC DE AGREMENT CU EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE”, generat de imobilul amplasat în jud. Dambovita, com. Potlogi, sat Potlogi, nr. cad. 70530, anunta publicul interest ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal.

            Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Dambovita, str. Calea Ialomitei, nr. 1, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.