04.08.2022 00:16

„Obiectivele pentru Educație nu pot fi atinse decât printr-o reformă coerentă”

„Obiectivele pentru Educație nu pot fi atinse decât printr-o reformă coerentă”
Galerie foto

comunicat de presă

 

Educația stă la temelia dezvoltării societății. Un sistem educațional de calitate, axat pe beneficiar, adaptat intereselor elevilor, corelat cu cerințele pieței muncii și competențele elevilor, va contribui la formarea unor generații sănătoase și implicit la dezvoltarea economică și socială.

Modificările aduse Legii învățământului sunt parte a demersului asumat prin proiectul România educată și pun accentul pe transparență, calitatea actului educațional, promovarea excelenței, adaptarea la noi contexte, asigurarea unui sistem educațional în care etica, respectul, profesionalismul, diversitatea și respectul sunt pilonii principali.

Partidul Național Liberal și-a asumat creșterii finanțării educației prin alocarea progresivă a resurselor, creșterea calității și încrederii în sistemul de învățământ, performanță în educație, iar aceste obiective nu pot fi atinse decât printr-o reformă coerentă, o nouă paradigmă în relația dintre elev, părinte, școală și societate.

Proiectul Legii învățământului preuniversitar, aflat în dezbatere publică, vine cu schimbări importante: organizarea învățământul preuniversitar pe etape, de la  educația timpurie la învățământul secundar superior;  portofoliul personal educațional al elevului; posibilitatea unităților de învățământ liceal cu statut de Colegiu național de a organiza concurs de admitere în clasa a IX-a; reglementarea cuantumului minim al burselor și salarizarea cadrelor didactice, susținerea copiilor și tinerilor capabili de excelență atât în unități de învățământ, cât și în unități pilot de excelență.

Pentru asigurarea respectării normelor de etică și a calității actului educațional a fost propusă înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar și a Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității Pentru prima data se instituie obligativitatea parcurgerii unui program de formare inițială de către managerul școlar, în prima săptămână de la preluarea mandatului, iar recrutarea pentru ocuparea funcțiilor de  director și de director adjunct se va realiza prin concurs public, național.

Acestea sunt câteva elemente de reformă pe care le regăsim în noul proiect al Legii Educației si pe care am dorit să vi le aducem la cunostință.

 

Departamentul de comunicare al PNL Târgoviște