13.08.2021 08:48

ANUNȚ ANGAJARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița organizează concurs pentru ocuparea unui postu  contractual de execuție, în baza prevederilor Legii nr.33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020, aplicabilă începând cu data de 20.03.2021, potrivit căreia instituțiile publice pot desfășura concursurile pentru ocuparea posturilor și funcțiilor vacante și temporar vacante cu încadrare în sumele  aprobate în buget pentru anul 2021, pentrtu o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii coroborat Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.11.2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, în cadrul compartimentului funcțional, după cum urmează:

            Biroul Economic

            - 1 post referent treapta a II-a, durata contractului – nedeterminată    

             CERINȚELE  PENTRU OCUPAREA POSTULUI :

Pentru postul de referent treapta a II-a:

            - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

            - vechime în muncă: 6 luni;

            - cunoștințe avansate de  operare pe calculator;

            - abilități comunicare.

            Data, ora și locul de desfășurare a concursului :

            Proba scrisă: data de 08.09.2021, ora 10.00, la sediul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, Strada I.C. Brătianu nr. 27 județul Dâmbovița.                                                               

            Proba de interviu: data de 13.09.2021 ora 10.00, la sediul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, Strada I.C. Brătianu nr. 27 județul Dâmbovița.

            Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27.08.2021, ora 14,00  la registratura OCPI Dâmbovița.

            Detalii privind concursul pot fi consultate pe site-ul instituției: www.ocpidb.ro, precum și la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița, sau la telefon 0245-613956, Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții.

 

Ion NISTOR

DIRECTOR