15.07.2022 00:12

Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei

Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei
Galerie foto

În duminica a 5-a după Rusalii, ne este zugrăvită pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care Iisus vindecă doi demonizați din ținutul Gadara, ținut situat pe un munte la est de Râul Iordan și la 10 km sud-est de Marea Galileii. Impactul emoțional de la începutul relatării este foarte mare deoarece cei doi demonizați ne sunt prezențați ca niște oameni cumpliți, care ieșeau din morminte nelăsând pe nimeni să treacă pe calea aceea. Punând stăpânire pe acești oameni, cel rău vrea să-i facă primejdioși pentru semenii lor, să-i facă incapabili să trăiască în comunitate.

Diavolul îi îndepărtează pe oamenii pe care îi stăpânește, atât de Dumnezeu cât și de semenii lor. Prin intermediul patimilor, diavolul conduce sufletele lor, cei doi  devin sălaș diavolilor, Dumnezeu fiind absent din sufletele lor. Ei îl întâmpină pe Mântuitorul Iisus Hristos strigând: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Din această întrebare adresată Mântuitorului, deducem faptul că diavolul, care stăpânea sufletele celor doi, este deranjat de prezența lui Hristos și totodată recunoaște în persoana lui Hristos, dumnezeirea. Iată  că spre surprinderea noastră chiar și diavolul crede și se cutremură.

În dialogul început cu Mântuitorul, diavolul continuă cu încă o întrebare sugestivă: Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Iată că diavolul știe că Mântuitorul urmează să vină la sfârșitul lumii ca să dea fiecăruia răsplata pentru faptele sale și se cutremură de Judecata Sa. Diavolul este mai treaz decât unii oameni, care cuprinși de patimi nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, dar nici nu pun mare preț pe Judecata de Apoi și pe răsplata pe care o vor primi pentru faptele lor. 

Acești oameni nu se tem de cuvintele lui Hristos: “Duceți-vă de la Mine blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui” (Matei 25,41.Sfântul Evanghelist Matei arată în continuare supunerea necondiționată a diavolului față de Mântuitorul Iisus Hristos: Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Prin această rugăminte diavolul dovedește încă o dată viclenia sa nemărginită, deoarece dorește ca în schimbul celor două suflete omenești pe care le stăpânea să obțină puterea asupra unei turme de porci aflată în apropiere, cu scopul să o piardă pe aceasta aruncând-o în mare. În atotștiința Sa, Mântuitorul Hristos, știind intenția vrăjmașului, le îndeplinește rugămintea spunându-le: Duceți-vă!

Într-o societate unde nu e Iisus nu este pace, pentru că El e domn al păcii. Într-o societate unde nu e Iisus, nu e progres, pentru că fără de Mine nu puteți face nimic. Iar evanghelia duminicii care urmează ne arată că Iisus ne respectă opțiunea și pleacă dar acolo unde nu e Iisus, vrǎjmașul îi ia locul. Să nu fim ca cei din ținutul Gadarei ,care L-au rugat pe Iisus să plece de la ei, ci să-L rugăm să rămână cu noi în toate zilele vieții noastre. Amin!

 

Pr. Gabriel Furtunǎ, Parohia Sf. Nicola Simuleasa din Târgoviște