09.08.2019 00:19

Urare, la Praznicul Sfântului Ierarh Nifon

Urare, la Praznicul Sfântului Ierarh Nifon
Galerie foto

GEORGE COANDĂ


Duminică, 11 august, întreaga suflare ortodoxă română îl va prăznui pe Sf. Ierarh Nifon, Patriarh al Constantinopolului și mare Mitropolit al țării Românești. Cu acest prilej, la Catedrala Mitropolitană din fosta glorioasă Cetate de Scaun a țării Românești, mii de credincioși din eparhia arhiepiscopală a Târgoviștei vor aduce închinare recunoscătoare Sfântului Ierarh. Dar, tot cu caldă prețuire și recunoștință, este bine a ne aduce aminte că este și sfânta onomastică a infatigabilului și harnicului întru inubliabile ctitoriri, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei, Nifon Mihăiță, reputat exarh patriarhal, de a cărui recunoscută acțiune diplomatică se leagă de câțiva ani buni încoace relațiile internaționale ale Bisericii Ortodoxe Române. Este demn de a fi reținut faptul că, la finele acestui an, se vor împlini două decenii de la întronizarea sa în înalta demnitate eclezială de Arhiepiscop al Târgoviștei, două decenii în care nobilele sale strădanii au redat strălucirea renascentistă de ordinioară a acestei Cetăți Eterne a romanității care este Târgoviștea. Prin această nobilă strădanie, despre care vom aminti pe larg în luna decembrie, când se vor împlini, în clepsidra istoriei, cele două decenii de eclatantă arhipăstorire a Arhiepiscopului și Mitropolitului Nifon, Târgoviștea a fost reașezată cultural și eclezial acolo undei este, pe drept cuvânt, locul în destinul neamului românesc, adică un loc princeps. Astfel că, acest mare chiriarh este, prin opera sa ctitoritoare, un continuator – legatar al moștenirii acelor iluștri mitropoliți ai țării Românești care au păstorit din capitala de la Târgoviște și care, sub sceptrul glorios al lui Mihai Viteazul, a devenit întâia capitală ortodoxă unionistă a românilor. Acum, la praznicul Sf. Ierarh Nifon, credincioșii din eparhia voievodală a Târgoviștei, lor alăturându- se și „Jurnal de Dâmbovița”, îi urează Arhiepiscopului și Mitropolitului nostru, MULțI ANI întru îndelungată și bogată arhipăstorire, binecuvântat de Lumina miruitoare a lui Dumnezeu.