29.05.2017 00:16

Un Colocviu întru latinitate-românitate

Un Colocviu întru latinitate-românitate
Galerie foto

GEORGE COANDĂ


Denumit anifestare de referință în viața științifică universitară a țării, și nu numai, Colocviul internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate”, inițiat de reputatul culturolog prof.univ.dr. Gheorghe Petre Bârlea, președintele Filialei Târgoviște a Uniunii Latine, a ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Ediție care a avut loc în zilele 26-28 mai a.c. în campusul Universității Valahia din Târgoviște, în amfiteatrul „Paraschiv Vagu” și într-una dintre sălile de consiliu ale elegantului Corp B. Colocviul s-a desfășurat sub auspiciile Uniunii Latine din România, Ministerul Educației Naționale, Universității Valahia, Consiliul Județean Dâmbovița – Centrul Județean Cultural, Primăriei Municipiului Târgoviște și Muzeului Național al Literaturii Române, în parteneriat cu Asociația Culturală DICE, Inspectoratul Școlar Dâmbovița și Antena Târgoviște a Uniunii Latine. La deschiderea lucrărilor colocviului în amfiteatrul „Paraschiv Vagu”, moderată de inițiator prof.univ.dr. Gheorghe Petre Bârlea, au rostit alocuțiuni de salut conf.univ.dr. Călin Oros – rectorul Universității Valahia, conf.univ.dr. Claudia Gilia – vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, prof. drd. Monica Ilie – viceprimar al municipiului Târgoviște și conf.univ.dr. Tibi Ciulei – decanul Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare. Este de remarcat faptul că la această ediție a colocviului au participat cu comunicări speciali ști de marcă din medii academice europene și chiar din Extremul Orient. Dintre aceștia săi amintim pe academicienii Gheorghe Chivu, Baudouin Decharneux și Xavier Luffin (Belgia), prof.univ.dr. Marcel Courthiade (Franța), prof.univ.dr. Lucian Chișu – director adjunct al Institutului „George Călinescu” al Academiei Române sau conf.univ.dr. Roxana – Magdalena Bârlea (Universitatea Geneva, Elveția). Și ar mai fi de reținut că în cele 12 paneluri au fost susținute numeroase, acribice și diversificate tematic comunicări care au adus lămuritoare contribuții la o cât mai temeinică cunoaștere a ethosului nostru romantic și a evoluției sale contemporane. De astă dată, colocviul a fost un prolog al manifestărilor dedicate împlinirii unui sfert de veac de la apariția Universității Valahia în geografia academică a României.