23.01.2023 00:13

Sindicatele cer Guvernului acordarea sporului de vechime la privat

Sindicatele cer Guvernului acordarea sporului de vechime la privat
Galerie foto

*Revendicarea privind acordarea sporului de vechime în mediul privat a fost susținută și de către reprezentantul teritorial al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Pușcaru Cristian Valeriu Bogdan.

 

Spre sfârșitul săptămânii trecute a avut loc prima ședință din anul 2023 a Comisiei de Dialog Social Dâmbovița care a fost prezidată de prefectul județului, Claudia Gilia. Pe agenda de lucru a Comisiei s-au aflat teme importante. Liderul de sindicat Nicolae Dragodănescu, reprezentantul Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”, a prezentat o informare ce vizează o serie de dispoziții ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii cu privire la diferența de tratament între salarizarea din domeniul public și domeniul privat – cu referire la reglementarea vechimii în muncă pentru personalul din domeniul privat. Revendicarea privind acordarea sporului de vechime în mediul privat a fost susținută și de către reprezentantul teritorial al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Pușcaru Cristian Valeriu Bogdan.

În cadrul acestei informări, liderul de sindicat a solicitat aplicarea integrală a Legii nr. 153/2017, în forma adoptată de Parlament, respectiv calcularea salariilor pentru toți salariații plătiți din fonduri publice prin aplicarea coeficienților la salariul minim la nivel național, așa cum prevede Legea nr. 153/2017; respectarea legii privind acordarea indemnizației de hrană, a indemnizației pentru titlul științific de doctor și a indemnizației de vacanță; plata orelor suplimentare pentru salariații din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Codului Muncii. (…)

,,Referitor la punctele de vedere prezentate în cadrul comisiei, le-am solicitat partenerilor sociali, care au expus informări în cadrul ședinței, să înainteze punctele de vedere către secretariatul Comisiei de Dialog Social, astfel încât propunerile formulate să fie înaintate din partea comisiei către ministerele de resort, pentru identificarea de soluții adecvate. La ședință a participat, în calitate de invitat, domnul Săvescu Mircea, președintele Sindicatului din Administrația Publică Locală Dâmbovița, care a evidențiat o serie de probleme legate de salarizarea personalului din administrația locală. În cadrul ședinței am propus plenului comisiei participarea în calitate de invitat permanent la ședințele acesteia a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură din Dâmbovița, cea care cunoaște cel mai bine mediul de afaceri dâmbovițean. Dialogul permanent pe care îl purtăm cu sindicatele și patronatele este benefic pentru cetățenii dâmbovițeni”, a transmis prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia.

 

 

 

 

Violeta Stanciu