10.09.2021 00:11

Sfânta Cruce jertfa iubirii- dătătoare de viață

Sfânta Evanghelie a Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci face o legătură între șarpele care a fost înălțat de către Moise în pustie și înălțarea pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. În Antichitate crucea era un obiect  de tortură și de ocară pentru răufăcători, cei care meritau pedeapsa cea mai grea, moartea pe cruce era una lentă dar agonizantă, pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească asemenea fapte. Mântuitorul Iisus Hristos, primind a fi răstignit pe cruce din iubire pentru oameni și luând asupra Sa păcatele lumii, a transformat crucea din instrument de ocară și de tortură în simbol al iubirii dătator de viață. Prin patimile, moartea și Învierea Sa, Hristos Domnul a arătat slava Crucii ca fiind slavă a iubirii Sale jertfelnice, sfințitoare și de viață făcătoare.

       Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, a ales să moară într-un mod în care să transmită întregii umanități dragostea Sa. Evanghelia  ne spune că ,,atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică’’(In. 3, 16). Crucea Domnului este cea mai mare declarație de dragoste făcută de Dumnezeu întregii Creații, cum poate fi altceva, când ne-a promis că ne va ierta toate câte am făcut, doar să ne schimbăm viața. Această putere a iubirii jertfelnice, de a ierta, în loc de a te răzbuna, de a birui răul cu binele, este iubirea smerită a lui Hristos.

Crucea a devenit semn al creștinilor din primele veacuri, este semnul care amintește lumii mereu că Dumnezeu e învigător  și va fi mereu pururea, e semnul creștinilor care atunci când erau persecutați, cereau și ei biruința lui Dumnezeu, cereau puterea Lui, și Dumnezeu le-a dăruit această putere. Pretutindeni unde locuiesc creștinii adevărați întâlnim semnul Crucii, pentru că  prin semnul Sfintei Cruci simțim cat este de prezentă iubirea jertfelnică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața noastră. Crucea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă iubirea lui Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de violență și de ură. De fapt, Hristos a fost răstignit pe cruce, ca urmare a invidiei, a urii și a violenței mai-marilor cărturarilor și fariseilor, care Îl invidiau și Îl urau pe Iisus tocmai pentru că mulțimile Îl iubeau pe El, credeau în El și Îl urmau.

Crucea este iubire! Crucea nu e suferință! Crucea ca gest și faptă, e marea iubire a lui Dumnezeu față de oameni. Când ne însemnăm cu semnul Crucii, alungăm pe demoni, căci după Înviere, nimeni nu mai are putere asupra lui Iisus Hristos. Semnul Sfintei Cruci pe care îl facem asupra noastră sau asupra altora este, în mod statornic, o mărturisire a biruinței pe care Hristos a câștigat-o pe Cruce asupra puterilor vrăjmașe. Crucea face să nască în inima noastră o forță dumnezeiască, o viață mai puternică decât moartea. Dumnezeu se răstignește pe tot răul lumii pentru a ne deschide căile Învierii. El sfărâmă porțile morții și ale iadului, sfărâmă veșmântul răutății acestei lumi, dăruindu-ne prin Jertfă și Iubire  Învierea  și bucuria vieții celei veșnice. 

                                                                                 Pr. Butcă Iulian- Ciprian