01.11.2019 00:16

Ședința Consiliului Local Municipal, în armonie

Ședința Consiliului Local Municipal, în armonie
Galerie foto

ȘTEFAN KHALIL


Ieri, 31 octombrie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște, aferentă lunii trecute. Ședința a fost condusă de viceprimarul municipiului Târgoviște, Cătălin Rădulescu. Într-o atmosferă liniștită ,și chiar veselă pe alocuri, cei 18 consilieri prezenți, din totalul de 21, au aprobat cele 15 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi cu majoritate sau unanimitate de voturi. Punctul șapte al ordinii de zi a mai avut șapte subpuncte, la fel și ultimul punct de pe ordinea de zi, 15, căruia i s-au adăugat alte trei subpuncte. Unul dintre cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi a fost chiar primul care prevedea ,,aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnaziale și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște”. Aceste modificări sunt destinate să clarifice acordarea burselor sociale elevilor din Târgoviște, acordându-se pe anumite criterii de departajare dintre elevi. Proiectul a fost aprobat cu unanimitate voturi de către consilierii prezenți la această întrunire. De asemenea, și celelalte puncte de pe ordinea de zi au fost trecute rapid prin vot, fără a exista intervenții din cele două tabere.