15.01.2021 00:16

"Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit!"

Creștinii care vor participa în această duminică, la Sfânta Liturghie vor asculta fragmentul evanghelic de la Luca 17, 12-19, ce descrie minunea vindecării celor 10 leproși. Dincolo de relatarea istorică a evenimentului, textul evanghelic ni se descoperă și ca o profeție peste veacuri ce trimite la timpurile noastre: ”Au nu zece s-au curățit (și putem înlocui „curățit” cu nenumărate alte cuvinte precum „salvat”, „vindecat”, dar și „prosperat”, „împlinit profesional”, „îmbogățit” etc.)? Dar cei nouă unde sunt?”. Pentru că astăzi, ca niciodată până acum, omul are posibilitatea de a-și împlini aproape orice dorință sau vis, de a deveni aproape orice dorește, și tocmai de aceea uită să fie și recunoscător pentru ce are și pentru ce este, pentru puține sau pentru multe. Lepra despre care vorbește textul evanghelic era în timpul acela o boala nevindecabila și foarte molipsitoare, iar cei bolnavi sufereau chinuri groaznice și până la moarte viețuiau în locuri părăsite, în peșteri și morminte goale, unde nu pătrundea nimeni, trăind din mila rudelor și a oamenilor milostivi. În viața lor se vedea mai bine ca în orice altă parte degradarea omului; degradare fizică, pentru că trupul lor era o rană mereu deschisă, degradare socială, pentru că erau excluși până și din mijlocul propriei familii, dar și o degradare spirituală pentru că în sufletul multora dintre ei se sălășluia disperarea, abandonul, ura față de cei care nu purtau o cruce a suferinței asemenea lor, ura chiar față de Dumnezeu, după exemplul invocat în cartea Iov: „Blesteamă pe Dumnezeu și mori!” (Iov 2, 9). Întâlnirea cu Hristos a reprezentat pentru aceștia zece o adevărată revenire din moarte la viață, din ungherele întunecate ale vieții lor și chiar, la propriu, ale pământului, la lumina și bucuria normalului. Pentru doar unul dintre ei însă, întâlnirea cu Hristos a fost o adevărată naștere din nou, o pregustare a învierii: ”Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit” (Luca 17, 19). Fără să mai întâlnim azi ACEA lepră, putem vorbi în viața omului contemporan despre „simptome” cu urmări asemănătoare, dominând de multe ori individualismul și egoismul, nepăsarea față de celălalt și suferința lui, dorința de a ieși în evidență oricând și cu orice preț, căutarea obsesivă a câștigului de orice fel, goana patologică după plăcerea carnală ori după adrenalina care ar trebui să „elibereze” din cotidian și sevrajul pe care îl aduce lipsa ei și multe, multe altele. Chiar dacă nu sunt asemănătoare ca formă, sunt asemănătoare ca urmări: o degradare continuă și accelerată a persoanei umane ce devine doar un individ ce se târăște prin întunericul vieții sale. Doar întâlnirea cu Hristos și primirea Lui în viața noastră ne descoperă CALEA ce ne aduce din întuneric la LUMINă și din minciună la ADEVăR, căci doar Hristos este „CALEA, ADEVăRUL ȘI VIAțA”. Și un prim pas al acestui drum vindecător este recunoștința: recunoștința pentru ce avem și pentru ce suntem, pentru bucuriile care ne-au împodobit viața dar și pentru suferințele în și prin care ne-am găsit puterea de a ne purta cu smerenie crucea vieții. În aceste vremuri, când pandemia ce a cuprins aproape întreaga lume a dezvăluit și ce este mai bun în mulți dintre noi, dar și ce este mai rău, se cuvine mai mult decât oricând să privim cu iubire spre Dumnezeu și spre aproaple și, recunoscători fiind, să dăm mărturia credinței și a vieții noastre creștine, având ca reper fundamental dumnezeiasca Liturghie, Jertfa Euharistică, adică jertfa de lauda și mulțumire, căci ea conține tainic puterea învierii și a vieții veșnice: „Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6, 54). În întâlnirea cu Hristos dobândim astfel o vindecare a trupului și sufletului deopotrivă: „Scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit!”, căci doar prin El „împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru” (Luca 17, 21).

Pr. Adrian Popa, Parohia Ilfoveni