13.03.2024 00:12

Scăderi importante privind autorizațiile de construcție pentru locuințe

Scăderi importante privind autorizațiile de construcție pentru locuințe
Galerie foto

Vasile Ciocan, Șeful serviciului din cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, a prezentat o analiză detaliată a situației autorizațiilor de construcție pentru anul 2023 în județ, evidențiind o scădere importantă în ceea ce privește construcțiile rezidențiale.

Potrivit informațiilor prezentate, în anul 2023 au fost eliberate în total 1151 de autorizații de construire pentru clădirile rezidențiale, înregistrându-se o descreștere de 28,5% față de anul 2022. Cifra este alarmantă și arată o tendință îngrijorătoare în dezvoltarea sectorului construcțiilor.

Totodată, în cursul anului 2023 au fost finalizate și date în folosință un total de 1320 de locuințe, toate finanțate integral din fonduri private. Dintre acestea, 385 de locuințe au fost finalizate în mediul urban, iar 935 în mediul rural.

De remarcat este faptul că, pe medii de rezidență, s-au înregistrat creșteri la numărul de locuințe terminate în mediul urban, în timp ce s-au înregistrat scăderi în mediul rural. Acest lucru poate fi interpretat în contextul unei posibile schimbări în dinamica construcțiilor între mediul urban și cel rural.

 

 

Ștefan Khalil