01.08.2022 00:14

Rezultatele examenului de Definitivat

Ștefan Khalil


Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Dâmbovița a anunțat că au fost publicate notele la examenul pentru Definitivat. Potrivit inspectorului școlar general, Ileana Nicolăescu, situația la Examenul Național pentru Definitivat în învățământ, sesiunea 2022, se prezintă astfel: promovabilitate 73.63%, trei medii de 10 (arte vizuale, ed. socială, asistenta medicală). Anul trecut, promovabilitatea înainte de contestații a fost de 70.79%. Pentru a fi declarat ADMIS la Definitivat 2022, un profesor candidat trebuie să obțină media 8. „Media obținută la Definitivat 2022 se obține ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Cadrele didactice care promovează examenul de definitivat dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Profesorii angajați cu contract de muncă pe o perioadă determinată, care au promovat examenul de definitivare în învățământ, li se poate asigura continuitatea pe postul didactic ocupat, prin hotărârea consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă”, a transmis Ileana Nicolăescu, inspectorul școlar general.

 Totodată, persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învățământ, pot fi angajate în sistemul național de învățământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.  Contestațiile au fost depuse până la sfârșitul săptămânii trecute. Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe titularizare.edu.ro în data de 4 august 2022.