28.03.2024 00:15

Restaurarea Școlii de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale

Restaurarea Școlii de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale
Galerie foto

Ieri, la Consiliul Județean Dâmbovița, a avut loc conferința de diseminare a activităților cuprinse și desfășurate în cadrul proiectului „Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița”. Proiectul cu număr de identificare A3-10/2021/24.06.2021 este implementat de Consiliul Județean Dâmbovița și este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA (Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice). Oficiile de gazdă și de prezentare au fost asigurate de Pavel Ruxandra, managerul de proiect.

La conferință au mai participat Irina Cârstina, muzeograf la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Curtea Domnească, Valeriu Gilia, șef Seviciu în cadrul Direcției de Strategii, Programe și Investiții, reprezentanți ai Complexului Muzeal Curtea Domnească, de la Biblioteca Județeană, Universitatea Valahia Târgoviște, dar și comandorul Pavel Marian care a fost prezent la multe dintre activitățile culturale ale acestui proiect. Proiect în cauză este unul dintre cele mai valoroase dintre cele care se implementează la CJD.

Valoarea totală a proiectului este de 21.790.929,67 lei cu TVA, echivalentul a 4.429.410,86 Euro din care: Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 9.320.932,53 lei cu TVA echivalentul a 1.894.652,52  Euro. Valoarea sprijinului financiar nerambursabil este de 7.456.746,02 lei echivalentul a 1.515.722,01 Euro reprezentând o rată de finanțare 80 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului. Valoarea contribuției proprii a Promotorului de Proiect și/sau Partenerilor de proiect este de 1.864.186,51 lei cu TVA echivalentul a 378.930,50  Euro reprezentând o rată de finanțare 20 % din valoarea totală eligibilă a Proiectului. Cheltuieli neeligibile în cuantum de 12.469.997,14 lei (inclusiv TVA).

„Prin activitățile derulate în incinta obiectivului de patrimoniu, în special cele noi, pentru care sunt propuse diverse parteneriate menite să stârnească interesul vizitatorilor și să asigure și dezvolte proiecte cultural educative trainice, proiectul răspunde direcțiilor principale de acțiune pe termen mediu prevăzute în Strategie referitor la dezvoltarea și susținerea, după caz, de programe de educație pentru patrimoniu a cetățenilor, cu precădere a tinerilor, și sensibilizarea autorităților publice locale și a comunităților față de problematica monumentelor istorice, precum și dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntariatului în activitățile care privesc monumentele istorice, mai ales cele de promovare, educare, intervenție și animare”, a transmis managerul de proiect Ruxandra Pavel. Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt: Partener național – Asociația Eurotrainer București; Partener transnațional (din Norvegia) – Horten Marsjkluub.

 

 

Violeta Stanciu