29.11.2022 00:15

Rata șomajului, în ușoară creștere: 2,84 %

Rata șomajului, în ușoară creștere: 2,84 %
Galerie foto

*Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,76 %, în această lună acest indicator a  crescut cu 0,08 pp

 

La sfârșitul lunii octombrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4667 șomeri (din care 2395 femei), rata șomajului fiind de 2,84 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,76 %, în această lună acest indicator a  crescut cu 0,08 pp.

Din totalul de 4667 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 945 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3722 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 698 șomeri provin din mediul urban și 3969  sunt din mediul rural.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Dâmbovița (34,9 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 33,2 % din totalul șomerilor înregistrați. 17,3 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 11% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporție de 3,6 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 786 persoane foarte greu ocupabile, 2725 greu ocupabile, 537 mediu ocupabile, iar 619 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița