02.10.2023 00:14

Rata șomajului, în creștere: 2,99 %

Rata șomajului, în creștere: 2,99 %
Galerie foto

La sfârșitul lunii august 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 4916 șomeri (din care 2623 femei), rata șomajului fiind de 2,99 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,88 %, în această lună acest indicator a crescut cu 0,11 pp.

Din totalul de 4916 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 995 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3921 erau șomeri neîndemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 839  șomeri provin din mediul urban și 4077 sunt din mediul rural.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Dâmbovița (34,5 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 27,4 % din totalul șomerilor înregistrați. 22,9 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,7 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare se regăsesc în proporție de 2,5 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1322 persoane foarte greu ocupabile, 1624 greu ocupabile, 1810 mediu ocupabile, iar 160 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița