28.07.2022 00:12

"Punere în siguranță a drumului județean DJ 714 pentru redarea traficului rutier în zonele Cheile Tătarului și Zănoaga"

Această informare este efectuată de: CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA, cu sediul în municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, cod poștal 130060, e – mail: [email protected], tel: 0245/207.721 intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NATIONALĂ „APELE  ROMÂNE” Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița,  aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor la următoarea investiție : ,,Punere în siguranță a drumului județean DJ 714 pentru redarea traficului rutier în zonele Cheile Tătarului și Zănoaga”, localizată în comuna Moroeni, județul Dâmbovița.

Investiția urmărește punerea în siguranță a drumului județean DJ 714 pentru redarea traficului rutier în zonele Cheile Tătarului și Zănoaga.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată, persoană de contact : ing. Vasile Dinu, Director executiv, telefon : 0245-207.626, după data de 21.07.2022 sau la adresa: Târgoviște, Piața Tricolorului nr.1, cod poștal 130060, telefon: 0245-207.721 după data de 28.07.2022.