06.01.2021 00:18

Primarii comunelor au făcut plângere Guvernului

Primarii comunelor au făcut plângere Guvernului
Galerie foto

❚ Potrivit președintelui ACoR, Emil Drăghici, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, ,,iar Guvernul României și-a depășit vădit competența, acționând discreționar, manifestând dispreț față de prevederile constituționale și legale”

 

VIOLETA STANCIU


Asociația Comunelor din România (ACoR), al cărei președinte este primarul comunei Vulcana Băi, Emil Drăghici, a înaintat o plângere prealabilă Guvernului, ministerelor Finanțelor, Muncii, Dezvoltării și Avocatului Poporului, referitoare la Ordonanța de Urgență (OUG) ce prevede menținerea în 2021 a cuantumului brut al salariilor personalului bugetar la nivelul din decembrie 2020! Asociația afirmă că ordonanța a fost emisă ,,cu nerespectarea prevederilor legale“ și susține că actul normativ nu a fost pus în dezbatere publică. Mai mult de atât, președintele ACoR, Emil Draghici, semnalează excesul de putere și comportamentul abuziv al Guvernului României, prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene fără consultarea structurilor asociative... Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, stipulează că ,,în procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa si de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii”. Potrivit președintelui ACoR, Emil Drăghici, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020 a fost emisă cu nerespectarea prevederilor legale, ,,iar Guvernul României și-a depășit vădit competența, acționând discreționar, manifestând dispreț față de prevederile constituționale și legale”.

Pasul următor... instanța de contencios administrativ!

,,ACoR solicită depunerea tuturor diligențelor pentru abrogarea Art. I și V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226/2020, rezervându-și dreptul legitim și statutar de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, dacă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea plângerii nu se va adopta măsura solicitată“, ne-au transmis reprezentanții ACoR. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea si completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prevede printre altele ca: în anul 2021, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2020 în măsura în care personalul ocupa aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; în 2021 indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020.