18.08.2022 00:15

Planul de acțiune în domeniul drogurilor, în dezbatere

Planul de acțiune în domeniul drogurilor, în dezbatere
Galerie foto

comunicat de presă

 

 

Ieri, miercuri, 17 august a.c., la sediul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, a avut loc ședința consultativă a Grupului de lucru constituit pentru elaborarea și adoptarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor 2022 – 2026, la nivelul județului Dâmbovița.

Scopul acestei întâlniri este de a oferi o platformă de dialog pentru reprezentanții celor 25 instituții și organizații guvernamentale și neguvernamentale cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului ilicit de droguri, pentru a dezbate și elabora Planul de acțiune în domeniul drogurior pentru județul Dâmbovița 2022 – 2026. 

Strategia națională în domeniul drogurilor reprezintă un document programatic ce definește politica României în domeniul luptei împotriva traficului și consumuui licit de droguri pentru perioada 2022 -2026 și cuprinde concepția de abordare a fenomenului drogurilor asigurând, totodată, cadrul de cooperare pentru actorii sociali implicați.

Pentru facilitarea elaborări Planului și, ulterior, a monitorizării gradului de realizare a obiectivelor de acțiune propuse prin acesta, prin ordinul Prefectului Județului Dâmbovița a fost constituit Grupul de lucru la nivel județean, având ca membri reprezentanți ai instituțiilor și societății civile cu atribuții în dmeniu.

 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG DÂMBOVIȚA