17.06.2022 00:14

Pe calea sfințeniei!

Marele praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul întemeierii Bisericii, a adus și aduce bucuria și bogățiile revărsării luminii sfințitoare peste Apostoli și peste toți aceia cărora vor duce mesajul și fapta Evangheliei. Sfântul Duh a sfințit pe Fecioara Maria, pe ucenicii Domnului și pe urmașii acestora. El a aruncat sămânța sfințeniei în sufletele oamenilor și ridică din ei cununi de flori pe pieptul și grumazul Bisericii.

            Sfinții au fost și sunt eroi ai Duhului Sfânt în viața pământească pe care o înfrumusețează și o întăresc luptând contra răului de tot felul. Ei sunt vitejii Bisericii, pe care o slujesc, o împodobesc și o înalță prin gânduri, cuvinte și fapte de credință, de dreptate, de bunătate, de dragoste, de curățenie, de răbdare, de smerenie, de veghe și luptă continuă pentru desăvârșire.

            Ei mărturisesc neîntrerupt și pretutindeni pe Dumnezeu, în toate situațiile, cu toată căldura unei râvne mereu aprinse și biruind toate piedicile. Ei prin credință au biruit, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei.

            Sfinții au fost și sunt prețuiți de oameni prin cinstirea care li se aduce și prin bisericile și mărețele catedrale ce s-au ridicat și se ridică în amintirea lor. Unii dintre ei au lăsat opere nepieritoare de teologie, de filosofie, de desăvârșire duhovnicească, de liturgică, de oratorie, de știință, de artă literară, de educație. Alții au creat școli, spitale, așezăminte de asistență socială și au luptat împotriva robiei, a exploatării, a urii și a războiului, încercând să facă din cetatea pământească o cetate cerească. Mulți dintre ei au luat parte la sinoade ecumenice și locale, contribuind prin credința și ascuțirea minții lor la lămurirea și formularea adevărurilor de învățătură ortodoxă. Unii dintre ei și cei mai fericiți, au văzut față către față pe Domnul nostru Iisus Hristos și au fost cu El în timpul petrecerii Sale pământești, ca Sfântul Ioan Botezătorul și Sfînții Apostoli.

 

Pr. Gambă Ovidiu, Parohia Sf. Dumitru din Târgoviște