17.02.2015 00:19

Patru decenii de la moartea lui Cicerone Theodorescu

Patru decenii de la moartea lui Cicerone Theodorescu
Galerie foto

❚ Marele poet și publicist a fost o prezență remarcabilă în peisajul literar românesc din secolul al XX-lea ❚ Istoria debutului său literar începe la Târgoviște, unde și-a petrecut anii adolescenței și ai formării ca intelectual

P. D.


Poet și publicist remarcat în peisajul literar al secolului al XX-lea, Cicerone Theodorescu (09 februarie 1908 – 18 februarie 1974) și-a petrecut anii adolescenței, ai formării ca intelectual, precum și debutul literar, în vechea capitală Târgoviște. Anume aceste ținuturi au fost sursa sa de inspirație în creație. S-a aflat printre membrii activi ai colegiului de redacție ai revistei „Vlăstarul” (10.05. 1925 – 1.04.1926), pe care a editat-o în perioada studiilor la Liceul „Ienăchiță Văcărescu”.

A publicat șase poezii, dintre care menționăm „Moto. Cititorilor noștri”, „Vagabondaj nocturn”, „Viziune. Steaua”. S-a făcut remarcat prin proza „Nebunie. Fragment din scrisoarea lui C.M. Theodorescu”. Avea și o rubrică de prezentări de cărți și reviste numită „Răbojul”, cu semnătura C. Teod. Cele mai cunoscute articole au fost „Bacovia” și „Ion Alexandru Brătescu- Voinești”. Orașul voievodal l-a inspirat și în versurile „Târziu, mă oprii pe podul râului/ Urcând domol, albea un drum de țară/ Hai sus, sclipind pe buza brâului/ De dealuri, Mănăstirea solitară”. Cu privire la creație, Cicerone Thoedorescu reflecta „Un vers… un rând de pază – gând deschis./ …șoptiți-vă că tinerețea voastră/ S-a’nfiorat… și-a tremurat, de-a scris!…”.

A urmat Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București. A fost profesor secundar la mai multe licee, redactor și ziarist, colaborator la presa de stânga. Despre scrierile poetului au consemnat Alexandru Balaci „Nobel peregrin” (Luceafărul), Radu Boureanu „Cirenone Theodorescu. Prezentare biografică la moartea poetului” (România liberă), Mihai Gafița „In memoriam: C. Theodorescu” (Luceafărul), Ion Nicolescu „Cleștar bântuit de luceferi: C. Theodorescu (Luceafărul), Cornel Popa „Nota de lector – Tinere gânduri” (Dâmbovița), Serghei Paraschiva și Victor Petrescu „Catalogul periodicelor dâmbovițene”.

De asemenea, sub egida Casei Corpului Didactic Dâmbovița, persoalitatea scriitorului Cicerone Theodorescu este reliefată în „Liceul «Ienăchiță Văcărescu» monografie 1874-1974” și Victor Brânduș „Figuri de Cărturari și artiști în Târgoviște”. După 1944 a ocupat funcții importante în Centrala Cărții, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor (din 1944), redactor- șef al revistei Viața Românească (din 1948).