19.02.2021 00:17

Parabola Vameșului și Fariseului

Parabola Vameșului și Fariseului
Galerie foto

Cu Duminica Vameșului și Fariseului începe Triodul. Aceasta este duminica de după Duminica lui Zaheu și înainte de Duminica Fiului Risipitor. Aceasta este perioada pregătitoare a Sfintelor Paști în Biserica Ortodoxă. Mântuitorul Hristos spune pilda vameșului și fariseului pentru cei care se credeau drepți (atunci și acum) și îi disprețuiau pe ceilalți. Pilda pune în contrast un fariseu (reprezentant al unui curent religios ce se credea foarte drept) și un vameș (simbol al corupției). Fariseul se ruga în picioare mulțumindui lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți sau preacurvari sau chiar ca vameșul care stătea lângă el, adăugând că el postește de două ori pe săptămână și dă zeciuială din toate veniturile sale. Vameșul, în schimb, stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept zicând: ,,Dumnezeule, miluiește-mă pe mine, păcătosul!“. Domnul Iisus ne spune că vameșul s-a dus acasă mai îndreptat prin rugăciune decât fariseul. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.(Lc18.10-14) Pilda ne arată că trufia se înalță adeseori din solul unei anumite corectitudini morale care ajunge pricină de disprețuire a celorlalți oameni și că smerenia adevărată crește uneori din lacrimile păcătoșilor. Uneori, de-a lungul vieții, suntem adesea asemenea, fie vameșului, fie fariseului, dar important este să cultivăm smerenia și pocăință și să ieșim din împietrirea inimii. Adevăratul credincios este smerit și mereu gata să își schimbe comportamentul. Prin intermediul Sfintelor Taine și Ierurgii, în Biserică, primim harul dumnezeiesc care ne ajută să ne schimbam viețile și să devenim cu adevărat ceea ce trebuie să fim.

Pr. Dorinel Neculăescu,

Parohia Vlădeni II