20.11.2023 00:20

Mobilitățile de la structura națională spre cea europeană

Mobilitățile de la structura națională spre cea europeană
Galerie foto

La nivelul Uniunii Europene există un program de mobilități între structura națională și cea europeană. Un expert național detașat la instituțiile europene înseamnă un profesionist care este desemnat temporar sau împrumutat de la administrația națională pentru a lucra în cadrul uneia dintre instituțiile sau agențiile Uniunii Europene. Acest aranjament permite statelor membre să contribuie cu expertiză lor la activitățile și inițiativele UE, promovând totodată colaborarea și schimbul de cunoștințe între UE și țările sale membre.

Acești experți lucrează de obicei la proiecte specifice, oferă asistență tehnică, contribuie la dezvoltarea politicilor, efectuează cercetări sau oferă cunoștințe de specialitate în domenii relevante pentru activitatea UE. Detașarea experților naționali aduce beneficii atât statelor membre, cât și instituțiilor UE. Statele membre se pot asigura că perspectivele și expertiza lor sunt luate în considerare în procesele decizionale ale UE și, de asemenea, pot obține o mai bună înțelegere a politicilor și practicilor UE.

Pe de altă parte, instituțiile UE beneficiază de cunoștințele și experiența de specialitate aduse de acești experți, sporind calitatea muncii lor și încurajând o abordare europeană colaborativă. Durata detașărilor poate varia de la câteva luni la câțiva ani, în funcție de natura misiunii și de acordul dintre statul membru și instituția UE. Aceste detașări sunt de obicei guvernate de acorduri și reglementări specifice pentru a asigura o colaborare fără probleme între expertul național, statul membru trimițător și instituția UE care primește.

Oana Ciurea a fost în perioada 2005-2009 expert național detașat de la Ministerul Integrării Europene la Comisia Europeană. „A fost o experiență fantastică, m-a ajutat enorm să învăț despre modul în care instituțiile europene funcționează, și în același timp să pun prima cărămidă la temelia primului program european dedicat reformei administrației publice românești, finanțat prin intermediul Fondului Social European. Am avut ocazia să lucrez susținut alături de autoritățile române și în același timp și cu experți de valoare ai Comisiei Europene. Rolul meu a fost să spunem de catalizator între administrația românească și cea europeană.  A fost o experiență pe care o pot califica de tip «câștigător – câștigător», atât  pentru administrația națională și cât și pentru Comisia Europeană și a constat într-un transfer conținu de expertiză în ambele sensuri”, preciza Oana.

„În 2005, m-am numărat printre primii experți români naționali detașați la Comisia Europeană, când prezența românească în instituțiile europene era mai degrabă o raritate. Pentru mine această experiență a venit într-un moment crucial, mai precis în perioada premergătoare aderării României la UE. La acel moment lucram în marea echipa de consilieri de integrare europeană - alături de alți mulți tineri entuziaști care lucrau în administrația românească -, iar nevoia de expertiză europeană era foarte căutată. Administrația română în care lucram la acel moment a înțeles utilitatea unei astfel de mobilități la Comisia Europeană și beneficille pe care le poate avea în urmă unei astfel de investiții”, adăuga Oana.

 

 

Dan Luca