19.11.2021 00:15

Meditație la Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Meditație la Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului
Galerie foto

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, este o sărbătoare care, asemenea celorlalte sărbători închinate Maicii Domnului, cu excepția Bunei Vestiri, nu are temei scripturistic, ci este fundamnentată pe mărturia Sfintei Tradiții și a Sfinților Părinți. Troparul praznicului ne conturează în linii generale evenimentul pe care creștinii îl comemorează în fiecare an la data de 21 noiembrie.

Împlinindu-se trei ani de la nașterea Mariei, Sfinții Părinți Ioachim și Ana, voind a împlini cu fapta ceea ce făgăduiseră cu cuvântul, au plecat la Ierusalim ducând-o pe tânăra Fecioară din Nazaretul Galileei la Templul din Ierusalim.

Astfel a fost dusă la Templul Domnului Fecioara Maria, unde a rămas până la vârsta de cincisprezece ani, hrănindu-se și descifrând tainele Scripturilor, pregătindu-se pentru înalta chemare rânduită de Dumnezeu. Intrarea Maicii Domnului în Biserică anticipează intrarea noastră în Biserică prin Sfintele Taine; dar și definirea noastră ca persoane, chemate să fim în permanentă comuniune cu Dumnezeu.

În Apus, acest praznic dedicat Maicii Domnului s-a serbat pentru prima dată la Avignon, în 1374, în timpul papei Grigorie al XI-lea, răspândindu-se în timpul papilor Sixt al IV-lea și Sixt al V-lea (sec. XV-XVI).

Cât privește ziua de 21 noiembrie, ea reprezintă data sfințirii unei biserici ce avea hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică, construită nu departe de ruinele Templului de către împăratul bizantin Justinian cel Mare.

Ziua intrării în Biserică a Fecioarei Maria, este numită popular și Ovidenia, Obrejenia sau Vovidenia. Numele de Vovidenie provine din limba slavonă, însemnând „ceea ce se face văzută”. Tradiția populară spune că de Vovidenie se deschid cerurile, iar animalele încep să vorbească. În această zi se aprind lumânări, mai ales pentru cei adormiți, și se împart pomeni.

 

Pr. Ghinea Cristian – Parohia Decindeni, Protoieria Târgoviște Nord