16.11.2020 13:21

"Lucrare de reabilitare imobil existent"

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrare de reabilitare imobil existent” propus a fi amplasat în oraș Răcari, str.Ana Ipătescu, nr.25, jud.Dâmbovița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la A.P.M.Dâmbovița din Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, jud.Dâmbovița în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-16.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/obsevații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente petru protecția mediului.