17.11.2020 00:16

La mulți ani, UNESCO!

La mulți ani, UNESCO!
Galerie foto

❚ Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște a așezat județul Dâmbovița pe harta evenimentelor organizate sub patronajul CNR UNESCO și dedicate obiectivelor UNESCO

 

Ieri s-au împlinit 75 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), ca succesoare a Comitetului internațional pentru cooperare intelectuală al Societății Națiunilor. UNESCO are în vedere să construiască rețele între națiuni pentru facilitarea unui anumit tip de solidaritate: mobilizarea pentru educație, construirea înțelegerii interculturale, susținerea cooperării științifice, protejarea libertății de exprimare. Pentru protejarea patrimoniului și susținerea diversității culturale, UNESCO a creat ideea de Patrimoniu Mondial pentru salvgardarea și promovarea unor valori universale inestimabile. Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște, secție a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, subordonat Consiliului Județean Dâmbovița, funcționează sub patronajul Federației Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO din Europa și America de Nord (FEACU), constituind unul dintre cele mai remarcabile argumente pentru promovarea, pe plan național și internațional, a Romanței ca gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, spre includerea ei în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Muzeul „Casa Romanței” din Târgoviște a fost fondat în anul 2017 cu ocazia ediției jubiliare a 50-a a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, iar la momentul inaugural au participat Președintele de onoare al Federației Mondiale a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO - dl. George Christophides, Președintele FEACU - dna. Daniela Popescu și ambasadoarea UNESCO a Bunăvoinței - dna. Kim Nam Hee, precum și alte personalități naționale și internaționale, exprimând întreaga susținere față de acest mare proiect cultural. La „Casa Romanței” din Târgoviște a fost, totodată, organizat, în mai 2018, cel de-al III-lea Congres Intermediar al Federației Europene și Nord-Americane a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO (EFUCA), intitulat “Patrimoniul Cultural European – O invitație la dialog și colaborare” și cea de-a X-a ediție a Conferinței Internaționale „Tineretul și muzeele”. Cu această ocazie, cei 60 de invitați, specialiști în patrimoniu din 12 țări, au lansat și semnat, la inițiativa d-nei dr. Daniela Popescu - Președintele EFUCA - un Apel către forurile din România care au competențe în salvgardarea patrimoniului cultural imaterial și care pot decide cu privire la introducerea Romanței în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității De asemenea, patronajul acordat Casei Romanței de către Federația Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru UNESCO din Europa și America de Nord reprezintă o expresie și o garanție a interesului major pe care distinșii reprezentanți ai UNESCO îl acordă realizării la Târgoviște a Muzeului Romanței, în spațiul actual. Acesta este un obiectiv de mare însemnătate în cadrul demersului oficial pe care Centrul Cultural pentru UNESCO “Cetatea Romanței” Târgoviște (membru al Federației Naționale FRACCU – UNESCO) l-a inițiat la Ministerul Culturii, împreună cu Primăria și Consiliul Local Târgoviște și Comisia Națională a României pentru UNESCO, în vederea includerii Romanței în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. În prezent, UNESCO are 193 de membri și 11 membri asociați. Organizația este guvernată de Conferința Generală și de Consiliul executiv. Secretariatul, condus de directorul general, implementează deciziile luate de cele două structuri. Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată în 1972, a condus la crearea Listei Patrimoniului Mondial, în 1976, care în prezent include 1.121 de obiective din 167 de țări (iulie 2019). Dintre acestea, în România se află Rezervația Delta Dunării, biserici din Moldova, Mănăstirea Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania (19), cetățile dacice din Munții Orăștiei, Centrul istoric al Sighișoarei, biserici din lemn din Maramureș. Convenția pentru protejarea Patrimoniului cultural imaterial, adoptată în 2003, creează o platformă internațională pentru asigurarea respectului reciproc pentru comunitățile păstrătoare de patrimoniu cultural viu și pentru atragerea atenției asupra importanței pe care acestea o poartă. Lista reprezentativă a Patrimoniului cultural imaterial al umanității cuprinde și elemente românești: obiceiul Călușului (din 2008), Doina (din 2009), meșteșugul Ceramicii de Horezu (din 2012) și Colindatul în ceată bărbătească, la Crăciun, în România și în Republica Moldova (din 2013), precum și Mărțișorul (2017).