30.07.2015 00:08

Jaf de peste 1 milion de euro în primării dâmbovițene

Jaf de peste 1 milion de euro în primării dâmbovițene
Galerie foto

❚ Plăți pentru lucrări neexecutate ori supraevaluate, avansuri acordate ilegal, plata unor sume mai mari decât cele legale sunt doar câteva dintre problemele descoperite la primăriile dâmbovițene ❚ Corbii Mari, Moțăieni și Finta sunt în „Top 3”-ul întocmit de Curtea de Conturi ❚ Licitațiile cu dedicație, meteahnă parcă incurabilă în administrația publică locală, i-au determinat pe inspectorii Curții de Conturi să sesizeze ANRMAP pentru aplicarea unor sancțiuni, UAT Petrești fiind unul dintre aceste cazuri flagrante

ANDREI VASILIU


Raportul Curții de Conturi pentru execuția bugetară din anul 2013, verificată în anul 2014, confirmă continuarea unor practici penale prin unele primării dâmbovițene, care au plătit sume de ordinul zecilor de miliarde pentru lucrări neexecutate sau supraevaluate.

Prejudiciul se ridică, numai la acest capitol, la sume de peste 1 milion de euro. Curtea de Conturi a semnalat „nerespectarea prevederilor legale în angajarea, lichidarea și plata cheltuielilor, identificându-se prejudicii în sumă de 5.138.000 lei, în principal, în cazul cheltuielilor de capital, datorită:

● acceptarea la plată a unor situații de lucrări cuprinzând cote și tarife mai mari decât cele legale sau cele din devizele ofertă;

● efectuarea de cheltuieli fără contraprestație, ca urmare a acceptării la plată a unor cantități de lucrări neexecutate;

● avansurilor acordate nelegal;

● plăților pentru lucrări supraevaluate, datorită înscrierii unor cantități mai mari decât cele real executate, rezultate din măsurători”.

 

Top 3: Corbii Mari, Moțăieni și Finta

Sinteza raportului Curții de Conturi a indicat și „Top 3”-ul primăriilor dâmbovițene cu cele mai mari „bube” penale: Corbii Mari, Moțăieni și Finta. Cităm din documentul întocmit de auditori: „cele mai relevante cazuri au fost:

● U.A.T. Corbii Mari a plătit nelegal cheltuieli de capital, reprezentând lucrări neexecutate, estimate la suma totală de 284 mii lei, în cazul obiectivului de investiții «Amenajare parc …»;

● U.A.T. Moțăieni a plătit nelegal cheltuieli de capital, reprezentând lucrări neexecutate, estimate la suma totală de 84 mii lei, în cazul obiectivului de investiții «Construire teren fotbal…»;

● U.A.T. Finta a plătit nelegal cheltuieli de capital, reprezentând lucrări neexecutate/ executate necorespunzător, estimate la suma totală de 561 mii lei, în cazul obiectivului de investiții «Construire sediu primărie»”.

 

Licitațiile cu dedicație, meteahnă penală fără lecuire

Licitațiile făcute cu dedicație pentru anumite firme private reprezintă și ele o altă meteahnă, parcă incurabilă în administrația publică dâmbovițeană. Ele au atras atenția inspectorilor Curții de Conturi, determinându-i totodată să sesizeze ANRMAP.

„Exemplul cel mai semnificativ este cazul U.A.T. Petrești care, la atribuirea contractului de lucrări, având ca obiect «Amenajare spații verzi …», a restricționat dreptul de participare la procedură prin introducerea atât a unor cerințe minime de calificare disproporționate în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urma să fie atribuit, cât și prin alte criterii minime de calificare, favorizând astfel participarea la procedură a unui singur ofertant, a cărui ofertă a și fost acceptată”, se arată în sinteza raportului Curții de Conturi.

Mai mult, există numeroase cazuri penale pentru care Curtea de Conturi a sesizat în anul 2014 atît parchetele din Dâmbovița, cât și Direcția Națională Anticorupție. Deși a devenit o practică a auditorilor trimiterea concluziilor tuturor instituțiilor de resort după fiecare control, trebuie menționat că este pentru prima oară când Curtea de Conturi publică explicit o listă a cazurilor sesizate.

Dar asupra acestui subiect vom reveni pe larg cu precizarea primăriilor și instituțiilor dâmbovițene care se află în investigațiile procurorilor anticorupție ca urmare a auditurilor transmise de Curtea de Conturi.