21.07.2022 00:13

Înscrierea absolvenților ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă

Înscrierea absolvenților ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă
Galerie foto

AJOFM Dâmbovița amintește absolvenților promoției 2022, că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj, se face, conform legislației în vigoare, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor ( Ordinul MEC nr.5549/2021  privind structura anului școlar 2021-2022 publicat în Monitorul Oficial), ultima zi fiind 26 iulie 2022 inclusiv. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidența AJOFM Dâmbovița în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data fiind înscrisa în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Absolvenții pot beneficia de toate serviciile gratuite în vederea facilitării încadrării pe piața muncii, dacă se înscriu în baza de date a AJOFM Dâmbovița, respectiv: Informare și consiliere profesională, medierea muncii, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri, formarea profesională, prima de inserție ( 1575 de lei se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni).

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița