14.02.2024 00:18

Extraordinară achiziție de carte veche de către Arhiepiscopia Târgoviștei

Extraordinară achiziție de carte veche de către Arhiepiscopia Târgoviștei
Galerie foto

Arhiepiscopia Târgoviștei a realizat, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, în urma unei licitații, o importantă achiziție de carte veche. Astfel, au fost introduse în patrimoniul Eparhiei noastre următoarele volume:

„Îndreptarea Legii”, cel mai important codice de legi apărut în Țările Române în Evul Mediu, Târgoviște, 1652, exemplar foarte rar. Alături de Biblia de la București, din 1688, și de Cazania lui Varlaam, din 1643, ”Îndreptarea Legii” reprezintă unul dintre cele mai valoroase monumente ale Umanismului românesc.

„Apostol”, editat de Mitropolitul Teodosie al Țării Românești, din vremea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, Buzău, 1704, piesă extrem de rară, de colecție. Acest text biblic românesc reproduce versiunea apărută în timpul domniei Voievodului Șerban Cantacuzino. Cartea a apărut în timpul domniei Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, cu blagoslovenia Mitropolitului Țării Românești, Teodosie, imprimându-se la Buzău, prin strădania Episcopului Damaschin.

„Triodion”, editat de Frăția Ortodoxă din Lvov, tipărit la Lvov, 1688, cu 9 gravuri, piesă excepțională, de colecție. Cartea aceasta face parte din seria monumentelor culturii scrise apărute în Ucraina, la Kiev și Lvov, în epoca Mitropolitului Petru Movilă, având la bază ediția apărută la Lvov, în 1642, sub patronajul spiritual al cărturarului umanist român, urmând îndeaproape ediția apărută, tot la Lvov, în 1663.

„Triodul Săptămânii Mari”, editat de Mitropolitul Daniil al II-lea al Țării Românești, tipărit de Stoica Iacovici în tipografia Mitropoliei din București, 1726, în ediție princeps, sub patronajul domnitorului Țării Românești, Nicolae Mavrocordat.

„Mărgăritare adică cuvinte de multe feluri", de Sfântul Ioan Gură de Aur, București, 1746, tipărită în timpul Mitropolitului Neofit.

Aceste exemplare vor îmbogăți colecția de carte a Muzeului Arhiepiscopiei Târgoviștei din cadrul Reședinței eparhiale.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei