30.12.2020 12:13

"Exploatare agregate minerale cu redare în circuitul agricol"

Titularul MINERAL SORT – BET anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatare agregate minerale cu redare în circuitul agricol” propus a fi amplasat în Sălcioara, județul Dâmbovița. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – joi, între orele 9,00 – 15,00 și vineri între 9,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.