24.11.2022 00:17

Eveniment de înaltă ținută științifică la Universitatea „Valahia”

Luni 21 noiembrie 2022 au debutat la Universitatea „Valahia” din Târgoviște lucrările congresului „WELCOME22 World Empowering LUMEN Congress On Multidimensional Education”. Activitatea de înaltă ținută științifică a fost organizată de Asociația LUMEN, prin Lumen Conference Center, Iași, în parteneriat cu Universitatea „Valahia” din Târgoviște, promotori ai evenimentului fiind Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic și Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației.

În prima zi a conferinței, beneficiind de cadrul academic oferit de Amfiteatrul Institutului de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară s-au desfășurat două activități de tip workshop, adresate cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar, precum și studenților care se pregătesc pentru o carieră didactică.

Primul workshop, intitulat „Educație de calitate prin parteneriate încheiate la nivel european”, moderat de domnul prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu  a avut ca invitat special pe doamna lector univ. dr. Mirela Cristina Negreanu, din partea Ministerului Educației.

Cel de al doilea workshop – „Adaptarea metodelor participative la școlarizarea deschisă. Scenarii deschise focalizate pe probleme de actualitate” - moderat de Conf. univ. dr. Mihai Bîzoi (Universitatea „Valahia” din Târgoviște) a fost adresat cu precădere profesorilor din învățământul preuniversitar implicați în proiectul  HORIZON 2020 - CONNECT - Inclusive open schooling through engaging and future oriented science. În acest context, Conf . univ. dr. Ana Maria Aurelia Petrescu și Conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, (Universitatea „Valahia” din Târgoviște)  au  supus discuțiilor scenariile didactice cu final deschis, ca  modalitate inovativă de abordare a problemelor științifice.

Cea de a doua zi a conferinței, marți 22 noiembrie 2022, a debutat cu o scurtă ceremonie de deschidere la care au luat cuvântul: doamna rector a Universității „Valahia” din Târgoviște, Conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, doamna Cercetător Științific dr. Ana Frunză, director al conferinței, din partea Asociației LUMEN, și doamna Conf. univ. dr. Ana-Maria Aurelia Petrescu, director al Departamentului pentru Pregătirea  Personalului Didactic.

Reunind un număr de peste 150 de participanți (cadre didactice și studenți) apreciem că activitățile desfășurate în ambele zile ale conferinței au constituit pentru toți cei prezenți contexte prielnice pentru împărtășirea, trăirea si interiorizarea unor experiențe profesionale valoroase, atât din punct de vedere teoretic cât și practic-aplicativ.

 

 

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE