21.01.2021 00:19

E liber la... înalta trădare a națiunii (II)

E liber la... înalta trădare a națiunii (II)
Galerie foto

GEORGE COANDĂ


Și de îndată ce România a aderat la Uniunea Europeană, și „înalta trădare”, și „subminarea economiei naționale” au fost eliminate din Codul penal, chipurile pentru că nicăieri în Uniune nu mai sunt stipulate în niciun cod și pentru că, astfel, sunt respectate „drepturile omului”, care, conform unei convenții europene, sunt „drepturi inalienabile fundamentale la care o persoană are în mod inerent – dreptul pur și simplu pentru că el sau ea este o ființă umană”, fiind „astfel considerate [...] universale și egalitare”. Eu nu spun că acea convenție n-ar avea dreptate, toate ființele umane se nasc egale din vrerea lui Dumnezeu, numai că pe parcursul evoluției lor psiho-sociale, funcție de anumite moșteniri și determinări educaționale, pot evolua pe un trend moral ori pe unul imoral. Nici de astă dată nu mă avânt în teorii freudiene sau lombrosiene. Nu este cazul. Ci mă încumet să observ că dezincriminarea „înaltei trădări” și a „subminării economiei naționale” au dat frâu liber pe meleagul mioritic tâlhării/jefuirii de bunurile sale de supraviețuire (resurse naturale, industrii performante, terenuri agricole, tezaure istorice și altele) de lotrii băștinași pe mână cu killerii corporatismului globalizator. Nu am deconspirat nimic necunoscut pentru români. Simt „înalta trădare” și „subminarea economiei” pe existența lor de zi cu zi. Din păcate, se cam revoltă în genunchi chiar dacă unii politicieni (neomarxi ști/neobolșevici) zbiară din toți rărunchii „fără penali”! Vă pierdeți timpul ca să le dați crezare? Trăim vremea unei fioroase mascarade frizând absurdul și care ascunde – sau încearcă a ascunde – crima de lez-națiune. Însă ceea ce românii încă nu înțeleg – fanatici proeuropeni cum sunt, ceea ce nu zic că n-ar fi bine – este că (și am mai ridicat vălul de pe acest adevăr, dar este, iată, necesar să-l mai ridic), dacă acuzi pe un tâlhar băștinaș de „înaltă trădare” și, „subminare economică”, este a acuza un... cetățean al Uniunii Europene care te poate deferi faimoasei CEDO unde ai toate... șansele cam tot tu să fii condamnat. Pentru că „înalt trădătorului” și „subminatorului” îi sar în ajutor killerii profitori ai multinaționalelor, și ei cetățeni ai Uniunii, care s-ar simți „reperați în onoare”. Sper că acum ați înțeles! Îți trădezi neamul și țara, trădezi... Uniunea Europeană. Ei, vedeți, complicată tărășenie! Cândva mi-am mai dat cu presupusul pe chestia asta. Și ce dacă! Românii ar trebui să priceapă că s-a dat liber la jefuirea până și a sufletului lor național... „fără penali”.