28.04.2023 00:12

Duminica Mironosițelor

Duminica Mironosițelor
Galerie foto

Duminica a doua după Paști se numește ,,Duminica Mironosițelor”. Această numire vine de la faptul că în Evanghelia liturghiei de astăzi, Biserica reamintește întâmplarea când un grup de femei evlavioase a venit cu miruri la mormântul Domnului ca să ungă trupul lui Iisus. Este impresionantă fapta Mironosițelor și vrednică de toată lauda.

În vreme ce în Ierusalim încă nu se potolise ura împotriva Nazarineanului, în vreme ce apostolii stăteau ascunși de frica Iudeilor, femeile acestea au avut curajul să înfrunte primejdia de a fi prinse, să iasă noaptea din cetate și să meargă singure să dea cea din urmă cinstire trupului celui ce fusese bunul și blândul lor învățător. Cinste purtătoarelor de mir!

Fapta lor dovedește dragoste și devotament, dar mai mult decât atât recunoștință. Mironosițele au mers la mormânt ca să aducă prinos de recunoștință și mulțumire Celui mai mare binefăcător al lor, Celui căruia femeile datorează demnitatea, înălțarea și eliberarea lor.

Dintr-un început Dumnezeu a făcut bărbatul și femeia, din această pereche s-a înmulțit întregul neam omenesc. A venit Hristos în lume și între altele El a adus și această binefacere înalțând femeia la rangul care i se cuvine. Fiul lui Dumnezeu s-a născut dintr-o femeie și prin aceasta El a redat onoarea tuturor femeilor. Iisus a fost purtat de brațele unei mame și de atunci fruntea tuturor mamelor din lume strălucesc împodobite cu un nimb de raze cerești. În clipa în care îngerul a rostit cel dintâi „Bucură-te Marie!”, lanțurile robiei s-au smuls de pe mâinile femeilor.

Trăim vremuri care cer o înnoire a vieții creștine. Cine ne poate ajuta cel mai bine î acest demers? Răspunsul este: femeia la înălțimea chemării ei. Femeia care să își împlinească îndatoririle. Ne trebuie, femei cinstite și credincioase. Ne trebuie femei care să privească nașterea de prunci ca pe cea mai mare binecuvântare a vieții. Ne trebuie femei a căror mândrie să fie căldura, pacea și mângâierea casei lor.

De aceea, Duminica a Mironosițelor este un îndemn și o încurajare, pentru formarea femeii creștine în duhul adevărat, o chemare a femeilor la împlinirea vocației lor! Să ne dăruiască Domnul nostru Iisus Hristos femei credincioase menirii lor pentru a înnoi comunitățile și credința noastră!

 

Pr. Vasile Stroe, Parohia Diaconești Pucioasa