13.01.2021 08:34

"Deviere conductă gaz Parc Starmini – Intrare Botești"

OMV PETROM S.A., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Deviere conductă gaz Parc Starmini – Intrare Botești, propus a fi amplasat în Voinești, județul Dâmbovița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din Municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în zilele de luni - vineri, între orele 9,00 – 16,00, precum și la următoarea adresă de internet:http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.