05.01.2022 00:12

De gratitudine Înaltpreasfinției Sale Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei

De gratitudine Înaltpreasfinției Sale Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei
Galerie foto

Filiala „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România adresează cu respect calde urări de viață îndelungată și de rodnică activitate duhovnicească și de ctitoritoare acțiune bisericească întru propășirea spațiului eparhial târgoviștean, Înaltpreasfinției Sale prof.univ.dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei și Exarh Patriarhal.

Trebuie spus că în cei peste douăzeci de ani de strălucită arhipăstorire, între filiala dâmbovițeană a UZPR și Arhiepiscopia Târgoviștei a existat – și există – o remarcabilă colaborare, beneficiul fiind reciproc. Iar astăzi, când Înaltpreasfinția Sa împlinește 78 de ani de viață în Lumina lui Dumnezeu, și noi, membrii Filialei „Ion Heliade Rădulescu” a UZPR, aducem un omagiu celui care, cu infatigabilă dăruire și înțelepciune, a fost și este un restitutor remarcabil al strălucirii spiritual-cărturărești de odinioară a marii Cetăți voievodale a Târgoviștei.

Pentru această remarcabilă operă, încredințându-l încă o dată de respectul nostru, îi adresăm Înaltpreasfinției Sale prof.univ.dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei, urarea tradițională: La mulți ani, cu sănătate și cât mai vrednice împliniri în Duhul lui Dumnezeu!

(George Coandă, Superiorul Ordinului Ziariștilor din România, președintele Filialei „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița a UZPR).