31.07.2020 00:17

Datorită secetei, furnizarea apei potabile o posibilă problemă

Datorită secetei, furnizarea apei potabile o posibilă problemă
Galerie foto

COMUNICAT DE PRESĂ

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița SA aduce la cunoștința consumatorilor faptul că la nivelul județului Dâmbovița ne confruntăm cu o reducere constantă a debitelor de apă ale sursei cauzată de secetă, fenomen ce nu poate fi prevenit și nici stopat. În astfel de perioade orice consum exagerat poate conduce la presiune scăzută sau chiar la lipsa apei pentru o parte din consumatori. CATD a luat măsuri pentru utilizarea la maximum a capacitățior de captare, transport și distribuție a apei potabile în anumite zone din aria de operare, însă au apărut disfuncționalități în asigurarea continuă a apei, pentru care nu exista rezolvare imediata din punct de vedere tehnic. Ca urmare, pentru a evita si a preveni o funcționare defectuoasă a serviciului de alimentare cu apă și pentru a nu se ajunge în stadiul furnizării în sistem discontinuu (cu program) a apei potabile, rugăm consumatorii să nu utilizeze in exces apa pentru a nu priva alți beneficiari de minimul necesar și vital oricărei gospodării. În caz de secetă, furnizarea apei se va face după un program propus de operator și aprobat de autoritatea administrației publice locale, program ce va fi adus în atenția utilizatorilor prin toate canalele de comunicare aferente. Legislația relevantă ce susține demersul nostru este reprodusă în Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, articolele 5 și 22. Toți utilizatorii au obligația de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeaua de alimentare cu apă, conform obligațiilor contractuale ale clienților, de aceea, facem apel la implicarea și sprijinul dvs. în gestionarea situației actuale, având în vedere continuitatea scăderii debitelor de apă din această perioadă și recomandăm folosirea apei potabile numai în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodărești, respectiv numai în scop potabil și menajer.

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA