10.01.2020 00:18

Cursuri de formare profesională

Cursuri de formare profesională
Galerie foto

V. STANCIU


Bucătar, electrician exploatare joasă și medie tensiune, ospătar, expert achiziții publice! Acestea sunt cursurile de calificare pe care Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița le va începe în luna ianuarie 2020!Instituțiaeste autorizată să organizeze cursuri de formare profesională în următoarele ocupații: agent de turism, baby sitter, barman, brutar, bucătar, comunicare în limba engleză, coafor, confecționer articole textile, cofetar-patiser, contabil, cosmetician, electrician electronist auto, frizer, lucrător în comerț, lucrător structuri construcții, inspector resurse umane, instalator T-S+G, măcelar, manichiurist-pedichiurist, operator introducere validare prelucrare date, ospătar și sudor. Documentele necesare înscrierii sunt: actul de identitate; certificatul de naștere; certificat de căsătorie (dacă este cazul);actele de studii eliberate în condițiile legii; actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice. „Precizăm că instituția noastră colaborează și cu alte centre de formare profesională din țară – CRFPA Teleorman, CRFPA Vâlcea, CRFPA Dolj, reușind astfel să acopere o arie diversificată de ocupații solicitate pe piața muncii”, a declarat Constanța Anghel, directorul executiv al AJOFM Dâmbovița.