06.01.2023 00:13

Cu ocazia manifestărilor religioase prilejuite de Sărbătorirea Botezului Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii se vor îndreapta în număr mare spre lăcașurile de cult pentru a participa la slujbele religioase. Pentru siguranța cetățenilor

Cu ocazia manifestărilor religioase prilejuite de Sărbătorirea Botezului Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii se vor îndreapta în număr mare spre lăcașurile de cult pentru a participa la slujbele religioase. Pentru siguranța cetățenilor
Galerie foto

Ne aflăm încă în starea de bucurie adusă de sărbătorile legate de Nașterea Domnului. În această perioadă, L-am primit pe Pruncul născut din Fecioară în Betleemul Iudeii, alături de îngeri, păstori și magi, L-am văzut după opt zile, când I s-a dat numele Iisus, apoi la râul Iordan, în floarea vârstei, când a primit botezul de la Sfântul Prooroc și Înaintemergător Ioan.

Fragmentul din Sf. Evanghelie, ce se citește în duminica ce urmează, în bisericile noastre, la Sfânta Liturghie ne prezintă un text foarte scurt, privitor la întemnițarea Sf.Ioan Botezătorul și la începutul activității publice a Mântuitorului. În această Evanghelie regăsim și un citat din cartea proorocului Isaia care evidențiază faptul că, Iisus Hristos este Mesia cel prezis de proorocii Vechiului Testament ,,Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare și celor ce ședeau în latura și umbra morții lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16 - Isaia 9,1).

Iisus Hristos este Lumină în calitatea sa de Învățător suprem, dar și de model moral desăvârșit, ca Lumină care ne luminează pe toți, ca să trăim după învățătura Sa. Este Lumină pentru că ne face părtași, prin Sfintele Taine, ai sfințeniei Sale, ai iubirii Sale, ai bunătății Sale. Mântuitorul și-a propovăduit noua învățătură prin cuvânt, dar și prin fapte, prin tot ceea ce a făcut pentru semenii săi, cărora le-a redat sănătatea pierdută și chiar viața. Prin toate acestea a dovedit că este cu adevărat ,,Lumină” pentru noi toți.

Primele cuvinte din predica Mântuitorului sunt aceleași cu ale Sf.Ioan Botezătorul: ,,Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor”. (Matei 4,17) Astfel, suntem îndemnați iubiți credincioși, să ne recunoaștem păcatele, să facem o analiză continuă asupra noastră, în raport cu noi înșine, în relația cu semenii și cu Dumnezeu, în încercarea de a ne îndrepta, ca în felul acesta să dobândim iertarea și împărăția cerurilor.

Cel ce acceptă învățătura Mântuitorului, care aduce atâtea roade binecuvântate în sufletele noastre, se va învrednici fără îndoială, să vadă și ,,Lumina” despre care vorbea proorocul Isaia, dar și ,,împărăția cerurilor” pe care Hristos Domnul a făgăduit-o tuturor celor ce se pocăiesc. Fiul lui Dumnezeu a fost trimis în lume pentru ca să întemeieze aici Împărăția Sa, împărăția iubirii universale, a binelui, a smereniei, a sincerității.

Să luăm aminte la cuvintele Sf.Apostol Pavel ,,Împărăția Cerurilor nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie întru Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17). Astfel, pentru noi credincioșii, Împărăția lui Dumnezeu nu este un tărâm pe care îl vom dobândi după trecerea din viața pământească, ci împărăția începe din această viață, în sufletul nostru. Hristos ne confirmă acest lucru când ne spune că ,,împărăția Lui nu este aici sau acolo...,ci înlăuntrul nostru”.(Luca 17, 21)

Să conștientizăm și să înțelegem că Împărăția lui Dumnezeu se cucerește prin stăruință, prin evlavie, îndelungă răbdare, faptă bună, prin iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Hristos ne cheamă să fim fii ai luminii, să propovăduim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L mărturisim în tot timpul și în tot locul, adică să răspândin în jurul nostru lumina iubirii, a păcii și a dreptății pentru ca Dumnezeu să ne facă părtași de lumina Împărției Sale!

 

Pr. Silviu Neaga, Parohia Pucioasa II