12.07.2021 00:17

Consultări cu privire la programele de studii de licență și masterat

Consultări cu privire la programele de studii de licență și masterat
Galerie foto

❚ În cadrul întâlnirii au fost prezentate conținutul, obiectivele și rezultatele așteptate ale programelor de studii universitare de licență (Administrație Publică / Drept) și master (Administrație Publică Europeană / Dreptul Afacerilor)

 

V.A.


Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Valahia din Târgoviște (UVT) a organizat în data de 9 iulie 2021 o consultare cu privire la conținutul programelor de studii de licență și masterat din cadrul facultății, în vederea corelării ofertei de formare a Universității Valahia cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței muncii la nivel județean și național. În cadrul întâlnirii au fost prezentate conținutul, obiectivele și rezultatele așteptate ale programelor de studii universitare de licență (Administrație Publică / Drept) și master (Administrație Publică Europeană / Dreptul Afacerilor). La dezbatere a fost prezent, din partea Consiliului Județean Dâmbovița, secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, alături de reprezentanții UVT: conf. univ. dr. Constanța Mătușescu - decan, lect. univ. dr. Steluța Ionescu - prodecan, lect. univ. dr. Mihai Grigore - Director Departament Drept, conf. univ. dr. Claudia Gilia - Director Departament Științe Administrative și alte cadre universitare. De asemenea, au participat: reprezentați ai Instituției Prefectului Dâmbovița, Primăriei Municipiului Târgoviște, Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Tribunalului Dâmbovița, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Companiei de Apă Târgoviște- Dâmbovița, reprezentanți ai mediului de afaceri. Consiliul Județean Dâmbovița a transmis că va promova alături de Universitatea „Valahia” din Târgoviște dezvoltarea de proiecte comune, schimburi de bune practici și susținere bilaterală a acțiunilor de valorificare a resurselor de cercetare științifică din cadrul universității, atât în scopul rezolvării unor probleme identificate la nivelul județului, cât și al aplicării strategiilor și politicilor de dezvoltare comunitară de către administrația publică județeană. Consiliul Județean Dâmbovița și-a exprimat dorința de a fi considerat în continuare un partener de încredere pentru conducerea UVT, profesori și studenți, în eforturile acestei instituții de învățământ superior de a construi și a asigura funcționarea unui sistem educațional performant. Consultările s-au încadrat în efortul universității de consolidare a edificiului unui învățământul superior bazat pe competențe.