22.05.2020 12:53

"Construire vulcanizare și spălătorie în comuna I.L. Caragiale"

Subsemnatul Agache Marin, anunț publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire vulcanizare și spălătorie în comuna I.L. Caragiale, sat I.L. Caragiale, str. Principală, nr. 184A, județul Dâmbovița" propus a fi amplasat județul Dâmbovița, comuna I.L.Caragiale, satul I.L.Caragiale, tarla 3, parcelă 186/2 (strada Principală, nr. 184A).