24.04.2023 00:14

Cinstind eroii, se onorează patria

Cinstind eroii, se onorează patria
Galerie foto

comunicat

Sub acest principiu de acțiune patriotică vineri, 21 aprilie a.c. la Cercul Militar din Târgoviște a avut loc adunarea generală anuală a Filialei ,,Mihai Viteazul” Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor ,,Regina Maria”. Din darea de seamă prezentată de col(r) Gheorghe Șerban, președintele filialei și, de altminteri, și moderatorul lucrărilor adunării a reieșit relevant faptul că în județul Dâmbovița, și în 2022 s-a acordat atenția pe care o merită cu prisosință, monumentele închinate eroilor martiri jertfiși pe Altarul Patriei în războaiele pentru libertate, independență și suveranitate națională.

În continuare au fost aduse la cunoștință de către ing.cdor.Marian Pavel și de către col.(rtr) Dumitru Iov situația contabilă și financiară a filialei. Apoi în luările lor de cuvânt prof.Mihaela Busuioc, inspector la Inspectoratul Județean Școlar, prof. Constantin Voicu și prof. dr. George Coandă au pus în evidență necesitatea unei opere susținute de educare patriotică a tinerei generații.

Au fost înmânate, în continuare diplome de excelență unor președinți de subfiliale teritoriale pentru activitatea susținută de punere în valoare a eroilor din unele localități ale județului, a istoriei locale. Au transmis mesaje din partea Consiliului Județean jr.Dan Popa, secretar general al județului și lt.col. Bogdan David locțiitor al comandantului Garnizoanei Târgoviște.

În incheiere a fost proiectat filmul documentar ,,O nouă descălecare a românilor de peste Prut”, oferit de dr. Luminița Giurgiu, membru în Comisia Română de Istorie Militară. Participanții la adunare au vizitat expoziția de documente și obiecte personale militare care au aparținut eroului târgoviștean mr.(p.m.) Dudea Gheorghe, ofițer în Regimentul 22 Infanterie Dâmbovița.

 

Biroul de presă al Filialei ,,Mihai Viteazul” Dâmbovița